TOP 5 nejlepších: Základem jsou dlouhodobé vztahy s klienty i partnery


			TOP 5 nejlepších: Základem jsou dlouhodobé vztahy s klienty i partnery

V letošním ročníku Pojišťovny roku doznalo změn i loni zavedené oceňování pojišťovacích makléřů. Letos se totiž do soutěže makléři nenominovali sami, ale zástupci členských pojišťoven ČAP měli možnost vybírat ty nejlepší z členské základny Asociace českých pojišťovacích makléřů (AČPM). Výsledkem byl TOP 5 pojišťovací makléř roku 2012. Vítěz nebyl jediný, ale na stupni vítězů bylo makléřů hned pět. Jsou to společnosti C.E.B., INSIA, INPOL, Renomia a Respekt (uvedeny v abecedním pořadí).

Zvídavými otázkami jsme oslovili prostřednictvím emailů všech pět vítězů. Odpověďi dorazily pouze od tří z nich.

Nejdéle na českém trhu působí INSIA. „Začali jsme jako firma fungovat v roce 1992 ještě v tehdejším Československu, takže na českém trhu působíme od jeho vzniku. Letos to bude 21 let,“ zavzpomínal místopředseda představenstva INSIA a.s. Ivan Špirakus.

RENOMIA letos slaví 20 let od svého vzniku. Je tedy jen o rok mladší než INSIA.

Ale ani RESPECT a.s. se nedal zahanbit. Podle Kateřiny Reiblové také tato makléřská společnost zahájila svoji činnost v roce 1993, takže v letošním roce slaví 20. výročí úspěšného působení na českém trhu.


Jak se dostat do pětice nejlepších

Čím se však liší ocenění makléři od těch průměrných, zajímalo nás. Tady jsou odpovědi.

„Základními znaky, jimiž se INSIA liší od ostatních makléřských firem, je organizace postavená na franšízovém principu, největší počet kanceláří na území ČR, silná orientace na technologickou podporu obchodníků a rovněž zaměření na klientelu v oblasti středních a menších firem i občanů, vysvětlil Špirakus a dodal: „Věříme, že společně s kvalitou naší práce i tyto odlišnosti přispěly k tomu, jak nás hodnotili pracovníci pojišťoven.“

Ředitelka společnosti RENOMIA Jiřina Nepalová je přesvědčená, že mezi TOP 5 pojišťovacích makléřů roku 2012 se umístili především proto, že se dlouhodobě zaměřují na kvalitní oceňování rizik svých klientů, přicházejí s inovativními řešeními a dbají na to, aby klienti byli s jejich službami spokojení.

„Naše spolupráce je založena na dobrých a dlouhodobých vztazích jak s klienty, tak našimi partnery, pojistiteli. Stabilita našeho portfolia klientů,  pak přináší i prospěch pojistitelům.  Dále je důležité, že  zaměstnanci celé skupiny RENOMIA mají kvalitní vzdělání a vnímají naši profesi jako službu klientům. Věřím tomu, že takové myšlení nám přineslo takto významné ocenění od pojistitelů, kterého si velmi vážíme,“ zdůraznila Nepalová.

Také společnost RESPECT se podle Kateřiny Reiblové dlouhodobě snaží budovat s pojistiteli profesionální obchodní vztahy založené na slušném a férovém jednání, kde je prostor pro vzájemný kompromis a objektivnost, čímž se snaží dostát svému poslání nezávislého pojišťovacího makléře.


A výhledy do budoucnosti?

„Naším dalším cílem na českém trhu je otevření kanceláří ve všech větších městech, kde dosud nepůsobíme, abychom tak byli co nejblíže našim klientům. Lokální přítomnost společně se silnou značkou jsou hlavní silné stránky INSIA. V zahraničí pak společně s naším partnerem Marsh máme jako nejbližší cíl rozvinout činnost našich poboček na trzích Polska, Maďarska, Rumunska a Itálie,“ svěřil se nám Ivan Špirakus.

„Řídíme se tím, že je stále co zdokonalovat na tom co děláme, prostě neusnout na vavřínech, jak praví staré pořekadlo.  Takže našim cílem je sloužit klientům ještě lépe, usilovat o dobré vztahy s klienty a partnery, zajistit růst celé skupiny RENOMIA,“ uvedla Jiřina Nepalová. A také dbát o celkový skvělý pohled na profesi pojišťovacího makléře jako takovou, dodala.

„Rádi bychom i nadále poskytovali našim klientům služby a servis založené na osobním přístupu, vysoké kvalitě a know – how, a byli vnímáni jako spolehlivý obchodní partner ze strany našich klientů, i pojistitelů,“ uzavřela za RESPECT a.s. představení těch nejlepších makléřů na českém trhu Kateřina Reiblová.

Dagmar Šístková

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články