Právě vychází nové číslo Pojistného obzoru č. 3/2012


			Právě vychází nové číslo Pojistného obzoru č. 3/2012
14.9.2012 Pojistný trh

Pojistný obzor je odborný čtvrtletník českého pojišťovnictví, který komentuje vývoj ekonomiky členských pojišťoven České asociace pojišťoven, vysvětluje otázky související s legislativním procesem, představuje problematiku pojistných produktů a přináší také informace z domácího, ale i zahraničního pojistného trhu. Časopis slouží jako názorová platforma k publikaci postřehů a myšlenek významných odborníků a zástupců státní správy. Jeho příspěvky nejen informují o různorodých problémech sféry pojišťovnictví, ale především je objektivně hodnotí a analyzují.

Tradiční periodikum, které vychází od roku v roce 1922, je určeno především odborné veřejnosti, konkrétně se jedná o zaměstnance pojišťoven, makléře a zprostředkovatele. Jeho záběr však oblast pojišťovnictví zdaleka přesahuje, předplatiteli jsou státní instituce a zahraniční partneři, své opodstatnění však má i pro studenty ekonomických oborů a ekonomické žurnalisty.

Témata, kterým se čtvrtletník věnuje:

NA AKTUÁLNÍ TÉMA

Ceny povinného ručení jsou na historickém minimu!

RNDr. Petr Jedlička, Ph.D.

Snižující se průměrné pojistné nových smluv nepostačuje na krytí souvisejících škod a nákladů. Tento fakt významně ohrožuje dlouhodobé působení některých pojistitelů v rámci českého trhu povinného ručení.

Anketa: Situace v povinném ručení ohrožuje pojistný trh

Redakce

Čtenářům Pojistného obzoru představí své názory na vývoj v oblasti cen povinného ručení zástupci českého pojistného trhu.

LEGISLATIVA A PRÁVO

Analýza směrnice IMD2: Pojišťovnictví čekají velké změny

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

Cílem návrhu směrnice IMD2 je zajištění rovných podmínek mezi všemi účastníky prodeje pojistných produktů a posílení ochrany pojistníků.

Další evropská regulace. Na scénu přichází PRIPs

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc.

Evropská komise zveřejnila návrh směrnice PRIPs (Packaged Retail Investment Products), která si klade za úkol nastavit harmonizované podmínky pro distribuci produktů plnících obdobnou investiční funkci.

Obsah, meze a limity pojmu „odborná péče“ v pojišťovnictví

JUDr. Monika Bayerová, Ph.D.

Článek analyzuje obsah pojmu „odborná péče“ s přihlédnutím k tomu, zda je tato povinnost uložena pojišťovně, zajišťovně či pojišťovacímu zprostředkovateli.

Novela zákona č. 56/2001 Sb. klepe na dveře. Co přináší?

JUDr. Zuzana Hlaváčková

Poslanecká sněmovna Parlamentu ČR v současnosti projednává návrh novely zákona č. 56/2001 Sb. a dalších souvisejících zákonů. V tomto příspěvku podáváme stručný přehled hlavních oblastí právní úpravy, kterých se předmětná novela dotýká.

Novinky z legislativy

Mgr. Eva Kozojedová

Předsedkyně České sekce Mezinárodního sdružení pro pojistné právo upozorňuje na přehled právních předpisů za období od 1. 5. – 31. 7. 2012.

EKONOMICKÉ INFORMACE

2011 – rok zisků i ztrát

Ing. Kateřina Lhotská

Zamyšlení nad výsledky roku 2011 přináší řadu podnětů k úvahám a příležitostí k poučení. Bez zajímavosti není ani konfrontace s prognózami, které byly vysloveny na tomto místě právě před rokem.

Solvency II: Malé a střední pojišťovny čeká hodně práce

RNDr. Martin Janeček, Ph.D.

Směrnice Solvency II, jejímž cílem je regulace pojistného trhu, bude zavedena v roce 2014 a bude mít zcela zásadní dopady na evropský pojistný trh. Jaké bude vliv této regulace na menší a střední pojišťovny?

POJISTNÉ SPEKTRUM

Pojištění insolvence cestovních kanceláří pod mediálním tlakem

RNDr. Petr Kouba, MBA

Současná zákonná úprava stanoví cestovním kancelářím povinnost pojistit se proti úpadku. Tato norma však rozhodně není dokonalá a říká si o určité zpřísnění. Jaký je v této oblasti vývoj?

Kam spěje pojištění cestovních kanceláří?

Mgr. Marie Nezvalová

O prožitek z dovolené a o své peníze z důvodu krachu cestovní kanceláře ročně přichází několik tisíc klientů. Nepříznivé situaci napomáhá i stav české legislativy.

Pojištění rekreačních plavidel zajímá Čechy čím dál více

Bc. Jana Korečková

Přibývá majitelů rekreačních plavidel, kteří pro krytí rizik souvisejících s vlastnictvím a provozováním svých lodí hledají vhodné pojištění. Je český pojistný trh na tuto situaci připraven?

ZE SVĚTA

Environmentální pojištění: Jak evropské země chrání životní prostředí?

Doc. Ing. Eva Vávrová, Ph.D.

Zodpovědná environmentální politika se v současné době může stát pro podnikatelský subjekt značnou konkurenční výhodou. Podívejme se, jak se tomuto tématu věnují v zahraničí.

Klimatické změny jako zdroj inovací pro budoucnost

David Bresch

Výzkum klimatických změn, který proběhl v posledních desetiletích, byl zdrojem významných inovací nejen pro pojistitele, ale i pro průmysl obnovitelné energie, neziskové organizace a politické vlády.

Zájem o problematiku underwritingu stále stoupá, říká členka ELHUA

Mgr. Jan Cigánik

Evropská asociace underwriterů životního a zdravotního pojištění (ELHUA) má za sebou již čtyři roky své existence. Zástupkyně ČR Jany Tomanové jsme se zeptali, jak asociace plní své cíle.

Z DOMOVA

ČAP podporuje zvyšování kvalifikace zaměstnanců pojišťoven

Marcela Kotyrová

Kurzy a odborné semináře, které pro své členy organizuje Česká asociace pojišťoven, se každoročně těší velkému zájmu. Jsou zárukou aktuálnosti prezentovaných témat a výběrem erudovaných lektorů.

Žofínské fórum věnované reformě zdravotnictví

Redakce

134. Žofínské fórum se zaměřilo na reformy v praxi českého zdravotnictví. Součástí konference byl také pohled na roli komerčních pojišťoven.

Povodňové mapy: Pojistitelé mění nástroj pro řízení rizika

Ing. Marcela Machová
Intermap Technologies

Zakoupením multilicence pro využívání aktuální datové sady RZ 2011se pojistitelům dostává do rukou skutečně moderní a účinný nástroj řízení rizika povodně.


DIRECT Pojišťovna v Česku končí. Majitele neuspokojily výsledky

Redakce

DIRECT Pojišťovna přestala sjednávat v České republice nové pojistné smlouvy. Jde o strategické rozhodnutí jejího stoprocentního vlastníka společnosti RSA.

INSURANCE DIGEST

Climate change as a source of future innovation

David Bresch

The last decades of climate research have been a great source of innovation for insurers, the renewable energy industry, NGOs and governments.

2011 – A year of gains and lossesIng

Kateřina Lhotská

The 2011 results have sparked a number of reflections and brought opportunities for learning. Also of importance is to reconcile with the prognoses spelled out in this periodical a year ago.

Plné znění článků naleznete v časopise Pojistný obzor, který si můžete objednat na www.pojistnyobzor.cz

 

Zdroj: ČAP

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články