Proč je pro pojistitele obtížné podnikat v Rusku, Turecku a Austrálii?


			Proč je pro pojistitele obtížné podnikat v Rusku, Turecku a Austrálii?

Mezinárodní pojišťovací programy se pokládají za komplexní činnost, i když je třeba zohledňovat značné množství dohledových pravidel, zákonů a nařízení. Ovšem jejich realizace je mnohem obtížnější, jestliže je nutné se vyrovnávat s ekonomickými zákazy, sankcemi, vlnami zrušování nebo přísnými dohledovými orgány, jako je tomu v případě tří níže uvedených zemí.

Rusko, Turecko a Austrálie byly diskusním tématem na nedávné konferenci Euroforum k mezinárodním pojišťovacím programům, která se konala v Mnichově. Všechny tyto tři země způsobily pojišťovacím makléřům, pojistitelům a pojistníkům vážné starosti, a to ze zcela rozdílných důvodů. Zatímco v Turecku je ekonomické prostředí pod tlakem hospodářské krize, tak v Rusku byly zavedeny politické sankce a omezení pohybu kapitálu, jež ztěžují život především pojistitelům provozujícím životní pojištění. Australští pojistitelé se zase obávají svých orgánů dohledu, kteří po dvou dřívějších úpadcích v pojišťovacím sektoru a chybném chování některých účastníků trhu sahají k tvrdým opatřením.

Turecko – atraktivní spotřebitelský trh bez omezení pro mezinárodní programy

Například podle představitelů globální pojišťovny AXA má turecký pojistný trh stále růstový potenciál. Je pravdou, že turecké národní hospodářství zažilo v posledních dvou letech fázi vysoké inflace i výkyvů měnových kurzů. Přesto je turecký pojistný trh důležitým evropským trhem, a to například z důvodu vysokého počtu mladých lidí na celkové populaci, což ukazuje na vysoký růstový potenciál. Turecko je také nadále atraktivním a dynamickým trhem pro mezinárodní pojistitele, zvláště pokud jde o retailový trh.


Mohlo by vás zajímat: Změny v ERV Evropské pojišťovně. Odcházejí zakladatelé společnosti


V roce 2017 se turecké hospodářství umístilo v globálním měřítku na 17. místě, zatímco z hlediska objemu pojistného skončilo až na 39. místě. V roce 2017 do Turecka umístilo své investice 7250 německých podniků, a tím Německo zaujalo první příčku. Na druhé místo se zařadilo Spojené království s 3143 podniky, které investovaly do tureckého národního hospodářství. Z hlediska objemu vývozu a dovozu je rozhodujícím partnerem Čína, ale Německo skončilo hned za ní na druhém místě.

V roce 2016 došlo k zásadní reformě tureckého pojistného trhu Podle nového prezidentského systému je prezidentovi podřízen rovněž dohled nad pojišťovnictvím. Nově je možné provozovat i pojištění Takaful podle islámského práva, které nebylo dříve v necírkevním právním systému upraveno či povoleno. V pojištění odpovědnosti z provozu vozidla bylo zavedeno maximální pojistné, což tlačí na marži pojistitelů provozujících toto pojištění.

Další změny se dotkly soukromého důchodového pojištění. Pojištění pro případ zemětřesení se stalo v rámci majetkového pojištění povinným pro soukromé domácnosti, protože Turecko se nachází v jedné ze seismicky aktivních zón. Mezi povinná pojištění bylo zařazeno i úrazové pojištění pro horníky. Rizika, jež se nacházejí v Turecku, mohou být pojištěna výhradně pojistiteli, kteří získali tamní povolení. Zajištění lokálních pojistných smluv je možné realizovat v rámci mezinárodních programů, přičemž neexistují nějaké významnější překážky, jako například povinné cese či vlastní vruby.


Mohlo by vás zajímat: Pět tipů, na co si dát pozor, když si pojišťujete elektroniku


Z výše uvedeného lze vyvodit, že hospodářské problémy Turecka a politické změny ztížily podnikání na tureckém pojistném trhu. Přesto experti považují tento trh za perspektivní s růstovým potenciálem.

Ruský pojistný trh životního pojištění na vzestupu

Ruský pojistný trh prodělal v uplynulých sedmi letech masivní konsolidaci. Z 800 pojistitelů jich zůstalo 220. Trh je dosti roztříštěný a lídrem je pojišťovna Sogaz s tržním podílem ve výši 15 %. Dohledu dělá největší starosti solventnost zbývajících pojistitelů a vysoké škody v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Přesto se například ruský manažer společnosti Marsh Insurance Brokers AG dívá na budoucnost s optimismem. Důvodem je zejména ta skutečnost, že v roce 2022 mají být v Rusku zrušena kapitálová omezení pro zahraniční pojistitele.

Nositelem růstu pojišťovacího obchodu v Rusku je aktuálně životní pojištění, které je často sjednáváno v souvislosti s úvěry na pořízení nemovitosti. Za atraktivní a perspektivní trh s pozitivními přírůstky pojistného je považováno též soukromé zdravotní pojištění financované zaměstnavateli, zatímco pojistné v neživotním pojištění jako celku v roce 2017 pokleslo oproti předchozímu roku o 2 %.


Mohlo by vás zajímat: Sjednavač IGNÁC už rok poradcům usnadňuje práci


Ruské národní hospodářství překonalo dopady ze sankcí zavedených v roce 2014 v důsledku ukrajinské krize. V roce 2014 poklesl hrubý domácí produkt o 3,9 % a míra inflace překročila 10 %, ale od té doby se hospodářská situace stabilizovala. Ovšem vývoj průmyslového pojištění je stále ještě ovlivňován měnovým rizikem.

Pojistné je stanovováno v rublech, kdežto dovážená průmyslová zařízení musejí být často uhrazena v amerických dolarech nebo eurech. Příjmy státu závisejí ve značné míře na cenách ropy a plynu. Za účelem lepší kontroly a prevence rizik byla v roce 2016 založena státní zajišťovna, na níž musí být postoupeno 10 % všech poplatků (resp. pojistného). Zajišťují se i rizika společností, jež by mohla vyplynout ze sankcí.

Přísný přístup orgánu dohledu v Austrálii

Australský pojistný trh je pokládán z hlediska regulace za obtížné podnikatelské prostředí. Například již několikrát zde byla prošetřována společnost Allianz, která patří k největším dceřiným společnostem koncernu Allianz ve světě. Tento rázný postup orgánu dohledu byl vyvolán dvěma úpadky, a to společností „New Cap Re“ v roce  1999 a „HIH“ v roce 2001. Kolaps společnosti HIH je dodnes pokládán za největší bankrot podniku v Austrálii.

Z kontroly finančního systému v roce 2014 vyplynula další zpřísnění. Aktuálně zkoumá tzv. Hayneho komise znovu nesprávné tržní chování pojistitelů s tím, že v ohnisku pozornosti jsou pojištění pro případ zbytku dluhu. Příslušný expert společnosti Marsh pro Austrálii očekává v budoucnu další regulatorní omezení. Problémem jsou v Austrálii rovněž komplikované právní předpisy týkající se daně z pojištění. Zajistné je sice možno exportovat mimo Austrálii, ale daň ve výši 3 % působí prohibitivně. Zvláštní pozornost věnuje australský orgán dohledu APRA riziku výpadku u zajistitelů. Orgán dohledu požaduje od dohlížených podniků rozsáhlé informace o inkasu zajistitelů.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS