Jiří Chvojka: Umělecké sbírky nejvíce ohrožuje člověk


			Jiří Chvojka: Umělecké sbírky nejvíce ohrožuje člověk
18.6.2019 Rozhovory, Produkty

Pojištění předmětů umělecké a sběratelské hodnoty vyžaduje velkou míru odborných znalostí a předvídavosti. Vedle zájmu specializovaných zlodějů se musí kalkulovat například se zvýšenou mírou živelních nebezpečí. Specialisty společnosti INSIA Jiřího Chvojky jsme se zeptali na zajímavosti, které se tohoto unikátního produktu týkají.

K pojištění předmětů umělecké a sběratelské hodnoty se váže unikátní termín – pojistná ochrana „Z hřebíku na hřebík“. Mohl byste popsat, o co přesně jde? 

Pojištění z hřebíku na hřebík (nail to nail) je využíváno především pro pojištění výstav a začíná přípravou na odeslání na výstavu na místě stálého uložení díla (sejmutím z hřebíčku na stěně), je pojištěna přeprava na výstavu a instalace, dílo během výstavy a pak vše až do návratu díla „domů“ (pověšení na hřebík, ze kterého bylo sejmuto).

Většinou, když se pojišťují exponáty vysoké umělecké či sběratelské hodnoty, je třeba klást velký důraz na zabezpečení těchto děl proti odcizení. Mohl byste nastínit, jak má vypadat a působit adekvátní zabezpečovací zařízení? 

To je velmi složitá otázka a je zde mnoho faktorů. Obecně je vyžadováno dobré zabezpečení vstupu do objektu, včetně zabezpečení oken, které je doplněno alarmem a u vysokých hodnot je vyžadována i ostraha výstav ozbrojenou stráží.


Mohlo by vás zajímat: Česká pojišťovna má nové vedení! Generálním ředitelem bude Roman Juráš


Mohl byste konkrétně popsat ta nejčastější rizika, která mohou ohrozit hodnotné umělecké předměty a sbírky? A s jakými vůbec nejzajímavějšími riziky jste se ve své kariéře setkal? 

Nejvíc ohrožuje sbírky člověk. Stávají se škody na špatně zabalených a označených přepravovaných předmětech, škody, které vzniknou při nedostatečné ochraně díla a žádné prevenci vzniku škody, takové škody je nemožné pojistit. Pojištění má od svého počátku podmínku, že ke škodě došlo nečekaně.

Zajímavá jsou všechna pojištění pro unikátní předměty nebo například zajištění pojištění pro venkovní výstavu v parku, zajišťované pojištění přepravy unikátního obrazu nebo pojištění pro depozit specializovaný na umění.

Mohl byste popsat, co přesně dělat, když už ke krádeži hodnotného předmětu dojde? A jak se zachovat, když umění například zasáhne živelní pohroma? 

Když dojde ke krádeži (a to platí nejen pro umění) je potřeba přivolat policii. Platí to, co známe z filmů, že do místa co nejméně zasahujeme. V případě živelní pohromy je těžké radit, pokud jde škodu nějak zmenšit, měl by se o to člověk pokusit, třeba vynesením do patra v případě povodně, ale to lze jen v některých případech a například při rozsáhlém požáru už je pokoušet se o záchranu věcí téměř nemožné a životu nebezpečné.

Mohl byste zavzpomínat na tu nejvzácnější uměleckou sbírku, která se vám osobně dostala „pod ruce“, a jaká s tím byla spojena opatření? 

Každá sbírka je vzácná, některé především pro sběratele jiné i svou hodnotou, a tak k nim vždy přistupuji. Sbírka je vždy poklad a u soukromých sbírek často i láska. Nejraději mám staré rodinné sbírky, kdy je často k dílům ke slyšení i zajímavý příběh. Při pojišťování hodnotných sbírek nejraději přebírám veškeré informace osobně a snažím se vyhnout zasílání především citlivých informací poštou, ať už elektronickou nebo klasickou.


Mohlo by vás zajímat: Cyber Insurance Conference 2019: Jaký je vývoj v oblasti kybernetických rizik?


Společnost INSIA zprostředkovává specializované allriskové pojištění uměleckých předmětů AXA ART. Mohl byste popsat jeho principy a jeho přidanou hodnotu? 

Německá pojišťovna AXA ART, která se specializuje na pojištění umění, zajišťuje pojištění, které v INSIA exkluzivně přinášíme do Čech a na Slovensko. Mám to štěstí, že mohu pro sbírky soukromých sběratelů předkládat nabídky, kde je jediné smlouvě pojistný program, který je vymyšlený speciálně pro sběratele.

Pojištěním allrisk, které chrání proti všem rizikům, snad jen kromě několika nepojistitelných výjimek, to začíná. Pojištění je uzavíráno jen pro předměty ve sbírce, bez pojištění domácnosti, jak je u nás obvyklé, unikátní v tomto segmentu je, že hodnotu sbírky určuje sběratel, a to bez dokládání znaleckých posudků.

Pojištění má navíc rozšiřující limity a ujednání, a tak je sbírka pojištěna opravdu na co a kde si jen vzpomenete, a nejen současná sbírka, limit je i pro nové nákupy. Pojištění při přepravě, na výstavě, během restaurování a …, ale to už je pak na konkrétní nabídku.

Děkuji Vám za rozhovor.


Jiří Chvojka

Pojišťovnictví se věnuje od roku 2004, kdy začínal v Kooperativě.  Následně vykonával funkci ředitele majetkového pojištění v CIC plus. V letech 2008 – 2011 se věnoval úpisu pojištění v Maxima pojišťovně. Poté krátce přímému prodeji pojištění, aby v letech 2012 – 2014 zastával pozici manažera vývoje pojistných produktů (občanské pojištění, cestovní pojištění) ve Wüstenrot pojišťovně. Za Maximu a Wüstenrot zastupoval pojišťovny ve skupině pojištění majetku ČAP.  Od roku 2015 do současnosti pracuje jako pojišťovací makléř v INSIA. Věnuje se pojištění podnikatelů, rozvíjí speciální pojistné programy INSIA, nabízí pojištění umění a sbírek. Jirka je otec a manžel, pojišťovák, cyklista nebo dobrovolný hasič.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články