Stržínková: Makléři jsou pro nás důležitými partnery


			Stržínková: Makléři jsou pro nás důležitými partnery
26.2.2014 Rozhovory

Atradius vstoupil na český trh v dubnu roku 1998 pod hlavičkou pojišťovny Gerling. Před deseti lety v únoru 2004 pak vznikla samostatná organizační složka Atradius Credit Insurance N.V., která od Gerlingu převzala pojistný kmen. Českým podnikům nabízí pojištění pohledávek. O tomto byznysu je náš rozhovor s Markétou Stržínkovou, ředitelkou pro východní Evropu pojišťovny Atradius

Jak moc myslí čeští podnikatelé na riziko neplacení faktur? Investují do pojištění pohledávek a je v tomto případě rozdíl mezi velkými společnostmi a malými podnikateli?

 Mezi velkými společnostmi je povědomí o pojištění velmi rozsáhlé a můžeme říci, že český trh je v této oblasti zcela nasycen. Propojištěnost a povědomí o pojištění pohledávek ubývá s velikostí podniku, nejnižší je u firem s obratem pod 100 mil. Kč. Celkově odhadujeme, že je pojištěno 8 – 10% z celkového počtu firem s obratem nad 500 mil. Kč. Přístupy k pojištění závisí na tom, jaké mají podniky priority a v jak rizikovém prostředí se nacházejí: stavební firmy by za pojištění všech svých odběratelů nyní nejraději platily zlatem, naopak firmy z oboru farmacie, služeb nebo automobilového průmyslu jsou zatím k pojištění rezervované. To úzce souvisí se stavem oboru a potažmo s platební morálkou odběratelů v těchto oborech.

Základem vaší nabídky je znalost rizik – jak politických, tak ekonomických – v jednotlivých teritoriích. Jak tyto informace získáváte a jak jsou spolehlivé? A jak často se mění?

Naše pojišťovna disponuje databází o 100 milionech odběratelů po celém světě. Na analýze pracují celé týmy ekonomů, kteří vyhodnocují rizika jednotlivých zemí ve spolupráci se světovými ekonomickými institucemi a zajišťovnami, v některých případech musí reagovat v řádu týdnů, kdy v některé zemi propuknou nepokoje, jako například v Egyptě nebo nyní na Ukrajině.

Na analýzy zemí navazují oborové analýzy, a na nejpodrobnější úrovni je analýza jednotlivého odběratele. Dostupnost a kvalita dat z veřejných zdrojů o firmách se však v jednotlivých zemích výrazně liší, platí i zde, že čím větší podnik, tím více informací jsme schopni získat, u menších firem je dostupnost dat omezená a výskyt změn během roku nižší.

V České republice jsme samozřejmě museli reagovat např. na zavedení online registru insolvencí tak, abychom měli informace v reálném čas. Na sousedním Slovensku, které patří k významným exportním trhům, se rovněž přechází k online registrům a díky tomu se zrychlí naše práce.

Předpokládám, že pojištění pohledávek prodáváte prostřednictvím makléřů. Jak hodnotíte spolupráci s makléři?

Makléři jsou pro Atradius důležitými obchodními partnery: servisují více než 35 % našich zákazníků a u nových obchodů je to až 60 %. Atradius jako první pojistitel pohledávek na českém pojistném trhu v roce 2007 otevřel oddělení na spolupráci s makléři. Na českém pojistném trhu je již několik specializovaných pojistných makléřů, u velkých skupin vznikají oddělení pro pojišťování pohledávek. Ve srovnání například s polským trhem však pociťujeme významný rozdíl jak v penetraci trhu, tak i ve kvalitě poskytovaného poradenství. Roste zájem o naše tréninky připravované na míru, kdy makléři spatřují konkurenční výhodu ve své lepší odbornosti.

Jak vzrostl v posledních letech zájem českých i nadnárodních firem o pojištění pohledávek?

Nadnárodní a velké společnosti považují pojištění pohledávek za nedílnou součást svého řízení pracovního kapitálu a kreditních rizik. Ačkoliv objem nových smluv v pojištění pohledávek roste řádově ročně o 4 %, díky stagnaci eurozóny i českého trhu se to neodráží na růstu přijatého pojistného. Pojišťovna Atradius reaguje na vyšší požadavky trhu diverzifikací a rozšířením nabídky o speciální produkty, jako je např. single risk u investičních záležitostí. Velmi intenzivně pracujeme na zlepšování naší IT platformy, vývoj v této oblasti je u nás v posledních letech na prvním místě.

Jaká teritoria jsou v současné době, pokud jde o nesplácení pohledávek nejnebezpečnější?

Všeobecně jsou nejvíce riziková teritoria, kde probíhají války, občanské nepokoje (Egypt, Írán, Sýrie), nebo jsou v hrozící platební neschopnosti (Argentina). Tam je všeobecně minimální prostor pro komerční pojišťovny. V rámci EU, kam spadá více než 75 % pojistného ze světového objemu pojištění pohledávek, patří k nejhorším neplatičům země jižní Evropy, jako je Portugalsko, Itálie nebo Španělsko. Dokonce i sousední Polsko si v roce 2013 významně pohoršilo: průměrná splatnost se prodloužila o 17 dní na téměř 69 dní, což je nejhorší výsledek v rámci Visegrádu.

Jaké pohledávky vůbec nelze pojistit ?

Mezi standardní výluky patří sporné pohledávky, dodávky ve skupině, jaderné katastrofy, válka mezi hlavními mocnostmi. Tzv. politická rizika (moratorium, embargo aj.) nebo teritoriální rizika (pohromy a živelné katastrofy) mimo zemi sídla dodavatele již běžně pojistit lze. Nepojišťujeme samozřejmě firmy napojené na vlastníky ze zemí, které jsou podezřelé z podpory terorismu, kde jsme velmi detailně kontrolování dozorčími orgány.

A poslední otázka: jak platí firmy ze států bývalého Sovětského svazu? Zlepšila se situace?

Komerční pojišťovny mají celkovou expozici v těchto zemích v jednotkách procent, ani Atradius není výjimkou. Tím, že pojišťujeme výhradně pohledávky spojené s dodávkami zboží a služeb, a prověřujeme si důkladně nejen riziko odběratele, ale i dodavatele, nezaznamenali jsme v posledních letech žádné významné problémy s neplacením. Samozřejmě je naší zásadou mít místní zdroje informací a dobrou znalost trhu a produktu.

Za odpovědi děkuje

Dagmar Šístková, oPojištění

Zdroj: Dagmar Šístková

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články