Sazby povinného ručení, jak je porovnal Top-Pojištění.cz


			Sazby povinného ručení, jak je porovnal Top-Pojištění.cz
4.11.2008 Pojistný trh

V našem přehledu jsou uvedeny sazby povinného ručení třinácti pojišťoven na našem trhu – tak, jak je porovnal Top-Pojištění.cz. U kulatého stolu o tomto tématu diskutovali nejen zástupci pojišťoven, ale i  novináři. Ty samozřejmě zajímalo, proč pojišťovny zdražují sazby povinného ručení. Jak za všechny uvedl zástupce pojišťovny Generali, důvod ke zvýšení sazeb je jednoduchý: zdražují se vstupy. A pojišťovnám údajně nezbývá nic jiného, než aby se chovali jako správní hospodáři...

Každý klient, který se rozhodne ukončit s pojišťovnou smlouvu o povinném ručení, má možnost ji vypovědět k výročnímu dni uzavření smlouvy a to s šestitýdenní výpovědní lhůtou, uvedl Pavel Ronovský, ředitel Top-pojištění.cz. Pro smlouvy s výročním dnem 1. ledna je to tedy až do 20.11.2008.

A tady už jsou údaje o sazbách povinného ručení:

Allianz pojišťovna

Pojišťovna Allianz zvedla sazby v průměru o 7%. U motocyklů až o 9%. Většině klientů se zvýší úroveň bonusu o 5%, a pojistné se jim tedy zvedne jen trochu. Nabídka obsahuje tři úrovně limitů krytí. Jako jediná nabízí možnost sjednání spoluúčasti na zaviněné škodě s poskytnutím slevy 6% nebo 11%. Sazby segmentuje především dle bydliště a věku klienta.

AXA pojišťovna

Pojišťovna AXA vstoupila na náš trh v letošním roce a svoji kampaň na povinné ručení spustila v druhé polovině září. Své sazby stanovuje velice jednoduše a podobně jako pojišťovna Wüstenrot, pouze
podle výkonu motoru v kW. Úspěch svého produktu staví především na širokém rozsahu asistenčních služeb. Segmentaci chystá!

Česká pojišťovna

Stále největší hráč na trhu Česká pojišťovna letos přichází s radikální změnou pro osobní vozidla do 3,5t. Své sazby totiž už nestanovuje jen plošně podle objemu motoru, ale nově také nabízí tzv. segmentované sazby podle věku a místa bydliště klienta. Rozdíl mezi plošnými a segmentovanými sazbami není ale příliš velký a v průměru tak ČP zdražila své povinné ručení o 7%, motocykly o 5%. Od loňského roku má pro dobré řidiče 5% dodatkový bonus, který letos doplnila o další bonus ve formě ročního cestovního pojištění zdarma pro pojistníka a 20% slevy pro ostatní členy v rodině.

Česká podnikatelská pojišťovna

Česká podnikatelská pojišťovna v loňském roce výrazně změnila svoji nabídku povinného ručení a upravila dosavadní tarify. Základním produktem je tzv. SPOROPOV určený hlavně pro osobní vozidla a dále pak produkty Speciál Plus a Super Plus, u kterých je poskytováno úrazové pojištění pro řidiče zdarma. Segmentace se řídí bydlištěm a věkem pojistníka a stářím vozidla. Základní sazby ČPP zvýšila na začátku letošního září o cca 13%. Navíc už rok poskytuje všem novým klientům akční slevu v podobě tzv. extra bonusu PROFI ve výši 15%. Také u ČPP se zvyšuje maximální bonus na 45%.

ČSOB pojišťovna

Pojišťovna s bobrem jako svým maskotem také už rok motivuje dobré řidiče akční 15% slevou (druhém roce je sleva 10% a ve třetím 5%). Mezi její další benefity patří úrazové pojištění řidiče zdarma, nebo také krytí poškození na vlastním vozidle u nejvyšší varianty Promiant. Sazby pro rok 2009 navýšila v průměru o 7%, u nižších kubatur dokonce jen o 4%.

DIRECT pojišťovna

Tato „virtuální“ pojišťovna, která v ČR prodává své pojištění pouze prostřednictvím telefonu a internetu, stanovuje sazby individuálně a podle mnoha kritérií. Převzala tak silně model své sesterské společnosti LINK4, která působí v Polsku. Pojišťovna DIRECT také upravuje sazby průběžně a také každému klientovi zcela individuálně. I přes propagaci 20% slevy oproti ostatním pojišťovnám, je její průměrné pojistné na úrovni trhu a ne pod ním.

Dolnorakouská pojišťovna

Tato pojišťovna vstoupila na náš trh na podzim loňského roku a své sazby nemění. Nabízí optimální tarif s krytím 50 mil. škod na zdraví i na majetku. Svoji cílovou skupinu vidí především na venkově a to zejména v oblasti jižní a severní Moravy. I přes velmi malé povědomí, si tato pojišťovna už našla své spokojené klienty.

Generali pojišťovna

Dnes už v podstatě sesterská společnost České pojišťovny pokračuje i nadále ve své tradici stanovování nových sazeb na začátku léta. Letos zdražila sazby o 9% a pro řidiče na venkově dokonce o 14%. I přesto jsou její sazby pro venkov zajímavé. Při změně sazeb také výrazně vylepšila rozsah asistenčních sazeb, které jsou automaticky součástí pojištění, či si je lze připojistit. Od loňského roku má také specialitu v možnosti uplatnění bonusu i na druhé vozidlo stejného majitele.

Hasičská vzájemná pojišťovna

HVP doposud spolupracovala při prodeji povinného ručení s Českou podnikatelskou pojišťovnou. Od letošního léta ale má svůj vlastní produkt, který je samozřejmě také zvýhodněn pro hasiče a členy SHCMS. Svými sazbami se zařadila do části levnějších pojišťoven, a to také díky segmentaci podle místa bydliště. Od nového roku své sazby zvyšuje také o 7%.

Kooperativa pojišťovna

Druhá největší pojišťovna ztratila v prvním pololetí podobně jako ČP výrazněji svůj podíl na trhu. I z tohoto důvodu prozatím vyčkává a pro smlouvy uzavřené do konce roku sazby nemění. Už několik let poskytuje pro osobní vozidla do 3,5t zdarma živelné pojištění proti škodám povodně, záplavy, pádu stromu atd. Pro letošní podzim navíc přichází s pojištěním pobytu řidiče v nemocnici ve výši regulačního poplatku 60 Kč a slevu na roční cestovní pojištění ve výši 75%. Specialitou je také tzv. duální bonus, kdy se uplatní na všechna pojištěná vozidla jednoho klienta nejvyšší dosažený bonus.

Slavia pojišťovna

Jako poslední hráč vstoupila před měsícem na český trh s povinným ručením pojišťovna Slavia. Tato pojišťovna prošla v posledních letech po změně vlastníka velice silnou nejen produktovou změnou a i díky tomu hodlá ještě zvýšit svoje povědomí na trhu. Sazby také segmentuje a to podle věku provozovatele vozidla, stáří vozidla. Zajímavostí je speciální sleva při používání zimních pneumatik na pojištěném vozidle.

Triglav pojišťovna

Největší slovinská pojišťovna, která patří v oblasti povinného ručení v ČR mezi jednu z nejlevnějších, zvýšila své sazby již od začátku října o 5%. Jako jedna z mála pojišťoven své sazby nesegmentuje podle žádných kritérií a nabízí jeden limit krytí ve výši 50 mil. Kč pro škody na majetku i na zdraví. Jako bonus poskytuje motoristům úrazové pojištění a pojištění právní ochrany zdarma. Již poslední tři roky mohou její klienti získat maximální bonus ve výši 60%.

UNIQA pojišťovna

Pojišťovna UNIQA upravila velice kosmeticky sazby již v září Pro všechny nové smlouvy uzavřené do konce roku 2008 tedy nabízí stejné sazby. Navíc všichni klienti startovací slevu a dobří řidiči si mohou zdvojnásobit svůj bonus až o dalších 10%.Podmínkou pro její získání je bezeškodný průběh min. poslední 3 roky. Pro starší vozidla nabízí povinné ručení s připojištěním odcizení a požáru vozidla.

Wüstenrot pojišťovna

Do konce letošního roku fungují na našem trhu dvě pojišťovny z této finanční skupiny. Dosavadní pobočka slovenské pojišťovny Wüstenrot se ale na přelomu roku sloučí s novou neživotní pojišťovnou Wüstenrot, která nyní zcela spadá pod řízení finanční skupiny Wüstenrot, ovládané německým Wüstenrotem. Kromě kosmetických úprav jako je rozšíření možnosti připojištění skel a zavedení také možnosti čtvrtletního placení, žádné další změny v současné době nechystá. Změna sazeb se ale očekávat v průběhu prvního pololetí 2009.

Zdroj: Top-Pojištění.cz

Zdroj: Top-Pojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články