Škoda na Průmyslovém paláci činí 181 milionů korun


			Škoda na Průmyslovém paláci činí 181 milionů korun
25.6.2009 Pojistný trh

V Praze se sešli zástupci zainteresovaných stran, aby dohodli další postup v likvidaci škody na Levém křídle Průmyslového paláce, které shořelo loni v říjnu. Setkání se zúčastnili představitelé UNIQA pojišťovny a České podnikatelské pojišťovny jako soupojistitelů na straně jedné, reprezentanti pražského magistrátu jako vlastníka Průmyslového paláce a zástupci firmy Incheba, která má objekt v nájmu.

Cílem schůzky bylo seznámení magistrátu a Incheby s výší pojistného plnění a dosažení konsensu v otázce kdo pojistné plnění od pojišťoven převezme.

Pojistné plnění bylo stanoveno na základě expertního posudku, jehož zpracování zadaly pojišťovny UNIQA a ČPP loni do Ústavu soudního inženýrství při VUT v Brně. Odborníci došli k závěru, že škoda vzniklá požárem na Levém křídle Průmyslového paláce činí celkem 181 milionů korun. Tato částka se skládá z vyčíslení nové ceny Levého křídla paláce ve výši necelých 173 milionů korun, plus více než 8 milionů nutných na opravu skleněných vitráží ve střední lodi paláce, které byly požárem rovněž podstatně poškozeny.

Pojišťovny se poté dohodly se zástupci magistrátu a Incheby, že se jejich představitelé budou snažit v následujících dnech sjednotit názor s ohledem na oprávnění k převzetí pojistného plnění, neboť zde se doposud shody nepodařilo dosáhnout. Magistrát a Incheba by měly závěr ze svých jednání sdělit pojišťovnám do 14 dnů.

UNIQA a ČPP mají částku pojistného plnění za Levé křídlo Průmyslového paláce připravenu k okamžité výplatě, jakmile bude jasné, kdo ji převezme.

Zdroj: UNIQA

Zdroj: UNIQA

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články