Česká pojišťovna: Škody z letních bouřek přesáhly 160 milionů korun


			Česká pojišťovna: Škody z letních bouřek přesáhly 160 milionů korun
10.7.2012 Škody

Bouřky, které se nad územím České republiky vyskytovaly ve větší míře od 30. června, napáchaly do dnešního dne škody na majetku klientů ČP vysoké škody. Během řádění tohoto živlu na větších územích i malých lokalitách se přitom vyskytovala celá řada příčin, které majetek ničily – od povodní a záplav, přes krupobití, údery blesku až po vichřici a pády stromů.


Nejvíce škod nám klienti hlásí v souvislosti s krupobitím, evidujeme aktuálně téměř 1600 případů s předpokládanou škodou v hodnotě 110 milionů korun. Nejvíce kroupy ničily budovy, zahradní zařízení a osobní automobily ve středních Čechách, konkrétně v okolí Příbrami. Mobilní technici z místa hlásili kroupy velikostí překračující slepičí vejce,“ říká Radim Nekov, vrchní ředitel Úseku likvidace občanského pojištění ČP. Podle aktuálních statistik následují za krupobitím co do četnosti tyto živly:

 • vichřice (850 případů za cca 25 milionů korun)

 • povodeň/záplava (750 případů za cca 16 milionů korun)

 • úder blesku (590 případů za cca 10,5 milionu korun).

Mezi další postižené oblasti co do počtu pojistných událostí se řadí kromě středních také východní Čechy, kde ČP eviduje 1000 případů především ve spojitosti s lokálním řáděním vichřice a krupobití. Následuje oblast jižních a západních Čech (720 nahlášených škod), kde se naopak klienti potýkali s rozvodněnými řekami a vodou z polí, svahů či kanalizací, která zaplavila sklepy a přízemí obytných domů. „Průměrnou očekávánou výši škody na majetku nyní předpokládáme zhruba 43 000 korun,“ doplňuje Radim Nekov.


Aktuální bouřky rovněž přinesly nové zkušenosti v oblasti hlášení škod. „Klienti více než dříve k hlášení využívají webové stránky České pojišťovny, kam mohou přikládat rovnou i fotografie z místa škody nebo další dokumenty. Zcela v premiéře pak klienti hlásí škody na svém majetku také prostřednictvím aplikace Pojišťovna, kterou mají nainstalovánu ve svém mobilním telefonu,“ říká Radim Nekov. Ve větší míře se také likvidátoři České pojišťovny setkávají s hlášeními doslova v přímém přenosu, kdy mnohdy v telefonu ještě slyší hromy či déšť a klienti ihned vypočítávají, jaké škody jim vznikly nebo právě vznikají. Mobilní technici ČP jsou od minulého týdne v terénu a na zvlášť postižených lokalitách jsou jejich týmy dále posilovány.


Vzhledem k dovoleným a také faktu, že některé nemovitosti – platí to zvlášť pro rekreační objekty – jejich majitelé po bouřkách v minulých dnech ještě nenavštívili, očekává Klientské centrum ČP další masivní nahlašování škod v průběhu tohoto týdne. Jen v průběhu pondělí 9. července likvidátoři zaregistrovali téměř 1500 škod. Škody je možné nahlásit jak telefonicky na klientské lince 841 114 114, tak přes webové rozhraní na www.ceskapojistovna.cz, na pobočkách České pojišťovny nebo přes mobilní aplikaci Pojišťovna.

 

RADY PRO KLIENTY
 • Ohlaste vzniklou škodu na klientskou linku 841 114 114, případně lze využít tištěného formuláře na všech obchodních místech ČP, webových stránek či mobilní aplikace pro chytré telefony.

 • Pořiďte seznam poškozených věcí, pokud máte pořizovací doklady, připojte je k seznamu.

 • Dokumentuje (ideálně fotoaparátem) vzniklé škody, zvlášť pokud odstraňujete následky ještě před prohlídkou mobilního technika.

 • Začněte s odstraňováním škody, jakmile to bude možné.

 • Mobilní technik Vás bude kontaktovat a dohodne s Vámi termín prohlídky.

 • Evidujte náklady a práce, které jste vynaložili na likvidaci škody – mohou být součástí náhrady Vaší škody.

 • Připravte si pojistnou smlouvu před příchodem mobilního technika.

 • Při prohlídce mobilním technikem je možnost požádat o vyplacení přiměřené zálohy na pojistné plnění.

Česká pojišťovna

Zdroj: Česká pojišťovna

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články