Jako jsou finanční dopady hurikánu Ian na zajišťovnu Swiss Re?


			Jako jsou finanční dopady hurikánu Ian na zajišťovnu Swiss Re?
23.11.2022 Škody

Na portálu Versicherungswirtschaftheute (VWH) byl zveřejněn redakční článek o škodách způsobených hurikánem Ian, které musí uhradit zajišťovna Swiss Re. Tato zajišťovna odhaduje škody způsobené hurikánem Ian, jež zatíží její bilanci, na cca 1,3 mld. USD. To by mohlo vést k očekávané ztrátě skupiny ve 3. čtvrtletí 2022 ve výši okolo 0,5 mld. USD a k ohrožení celoročních cílů v oblasti ziskovosti. Nicméně prozatím zůstávají celoroční cíle v platnosti.

Hurikán Ian zatěžuje podle VWH především kapitál Swiss Re. Pro rok 2022 byl stanoven cíl, pokud jde o výnosnost vlastního kapitálu, na 10 %. Pravděpodobně nebude ale dosažen, a to s ohledem na dopady přírodních katastrof, válku na Ukrajině a volatilitu finančních trhů. Ale i tak nehodlá skupina měnit svoje střednědobé cíle a kategoricky zatím trvá na cílové ziskovosti stanovené pro rok 2024.


Mohlo by vás zajímat: Orgány dohledu a přístupy k řešení mezery v ochraně v případě pandemie


Co se týče hurikánu Ian, je nutno specifikovat, že na území západní Floridy udeřil dne 28. září 2022 jako hurikán 4. kategorie. S přetrvávající rychlostí větru okolo 240 km/h se zařadil mezi nejsilnější hurikány, jež kdy zasáhly pevninu Spojených států amerických. V postižených regionech řádil ale nejen silný vítr, nýbrž také bouřkové vlny a přívalové deště.

Swiss Re předběžně oceňuje celkové pojištěné škody způsobené hurikánem Ian na 50–65 mld. USD a zdůrazňuje, že nejsou zdaleka konečné. Například pojišťovací makléř – společnost RMS – odhadla na začátku druhé dekády října 2022 celkové škody způsobené daným hurikánem na téměř 74 mld. USD.  


Mohlo by vás zajímat: Pojišťovny s „evropským penzijkem“ zatím váhají


Vrátíme-li se k výsledkům Swiss Re v roce 2022, tak je nutno zdůraznit, že tato zajišťovací skupina tvrdě sleduje cíl, aby dosáhla stanovených záměrů v segmentu životního a soukromého zdravotního zajištění a v segmentu korporátních řešení. Zde se jedná o zisk ve výši 300 mil. USD a o docílení škodní kvóty menší než 95 %.

Je však otazníkem, zda se podaří naplnit cíle v segmentu majetkového a odpovědnostního zajištění, resp. neživotního zajištění bez soukromého zdravotního zajištění. Je jasné, že 3. čtvrtletí 2022 je zatíženo vzestupem malých a středně velkých škod a kromě toho se projevují i inflační tlaky. Z tohoto pohledu se podle VWH jeví jako nereálné dosáhnout v tomto segmentu podnikání Swiss Re škodní kvótu menší než 94 %, jak bylo vytýčeno pro rok 2022.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články