Rada pro finanční stabilitu: Řízení finančních rizik souvisejících s klimatem


			Rada pro finanční stabilitu: Řízení finančních rizik souvisejících s klimatem

Rada pro finanční stabilitu (Financial Stability Board – FSB; dále jen „Rada“) hraje stěžejní roli v globální regulaci finančního sektoru a je pravou rukou skupiny G20. V září vystoupil její předseda Klaas Knot, který je zároveň prezidentem Nizozemské centrální banky, s důležitým projevem na odborné konferenci pro institucionální investory. Zaměřil se na problematiku finančních rizik souvisejících s klimatem, která má pro perspektivu pojišťovnictví klíčový význam. Z vystoupení Knota je důležité poukázat na tyto vybrané teze.

  • Základem pro dobré řízení jsou dobrá data. Platí to i pro klimatické riziko. Rada soustavně upozorňuje účastníky finančního trhu, aby měli přístup k informacím, jež potřebují k pochopení a řízení klimatického rizika, ale aby též mohli uchopit příležitosti vyplývající z klimatické změny.
  • Pracovní skupina Rady pro finanční zveřejňování související s klimatem byla vytvořena v roce 2015. Připravila odpovídající efektivní zveřejňování, jež podporuje lépe informovaná upisovací rozhodnutí. Tuto pracovní skupinu podporuje více než 3000 společností z 92 zemí a tito podporovatelé reprezentují kombinovanou tržní kapitalizaci ve výši 27 bilionů USD. Důležité ale je, že většina jurisdikcí, jež patří pod střechu Rady, buď požaduje nebo povzbuzuje takové zveřejňování, jež používá doporučení pracovní skupiny jako základ.

Mohlo by vás zajímat: Škodní inflace se zvyšuje. Příčinnou jsou škody na zdraví i ekonomická situace


  • IAIS se ovšem již pohybuje k vyšší úrovni. Cílem je vytvořit globální standard pro udržitelný reporting (vykazování, podávání zpráv) s tím, že se začíná s klimatem. Je to důležité pro konvergenci přístupů, stejně jako pro konzistentnost a srovnatelnost informačních povinností napříč světem.
  • Globálně konzistentní a srovnatelné zveřejňování umožní lepší finanční rozhodování. Mělo by také zahrnovat informace o pokroku ve firmách, pokud jde o přechod na čistou nulu. Je třeba ovšem zajistit, aby zveřejňované informace byly spolehlivé.Při podávání informací je třeba se ale vyhnout „greenwashingu“ (zavádějící informace a marketing), neboť ten by mohl negativně ovlivnit úsilí o udržitelné finance. Je proto třeba podporovat větší transparentnost.
  • Robustní řízení rizik na podnikové úrovni je nezbytnou podmínkou pro udržení finanční stability během klimatické změny. Ale nemusí to stačit. Z charakteru rizik souvisejících s klimatem plyne, že by mohla krystalizovat současně napříč více jurisdikcemi a sektory. Jde například o sucho, vlny veder či ničivé požáry, které postihly Evropu v létě 2022. Takto rozšířené klimatické události by mohly mít implikace pro odolnost širšího finančního systému.

Mohlo by vás zajímat: Martin Žáček ve výběru nejinspirativnějších šéfů v Česku podle Forbesu


  • Je třeba řešit rizika jak pro jednotlivé entity, tak pro systém jako celek. S tím je ale spojena řada problémů. Existuje například mezera v údajích. K jejímu uzavření mohou přispět data na firemní úrovni, ale určitě neposkytují všechny žádané informace. Je nutno využít již dostupná data a navrhnout jednoduché ukazatele, jež by pomohly identifikovat zabudovaná zranitelná místa. Nelze čekat do doby, kdy budeme mít perfektní soubory dat.
  • Je potřebné brát v úvahu nejistotu ohledně toho, jak se rizika z klimatické změny mohou materializovat. Proto musejí být připraveny další scénáře ohledně vývoje klimatu a odpovídající analýzy.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články