Péče o silniční a dálniční mosty nefunguje. Stát nemá přehled o jejich stavu


			Péče o silniční a dálniční mosty nefunguje. Stát nemá přehled o jejich stavu
26.8.2020 Škody

Nejvyšší kontrolní úřad prověřil péči o silniční a dálniční mosty v ČR od roku 2014. Kontrola ukázala, že stát nemá přehled, v jakém stavu mosty skutečně jsou. Neexistuje ani jednotný systém pro evidenci stavu mostů, plánování jejich oprav a objemu financí, které jsou na ně potřeba. Údržba mostů je v řadě případů nedostatečná a opravy se často odkládají. Postupné chátrání některých mostů pak může vést až k nákladným rekonstrukcím nebo stržení mostu a stavbě nového. Při současném tempu oprav a rekonstrukcí nelze očekávat, že v dohledné době dojde k výraznému zlepšení.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.