Systém peer-to-peer pojištění prochází evolucí. Jak funguje v zahraničí?


			Systém peer-to-peer pojištění prochází evolucí. Jak funguje v zahraničí?

Systém peer-to-peer pojištění vychází z konceptu sdílené ekonomiky. Je postaven na vzájemných vazbách mezi pojištěnci, kteří vkládají peníze za pojistné do společného fondu. Z něj má pak pojišťovna možnost získat část benefitu. To je hlavním rozdílem mezi P2P a klasickým pojištěním, kde se ziskem hospodaří jen pojišťovna.

friendsuranceDnes již téměř každý zná společnost Friendsurance německého onlineového pojišťovacího makléře, který dává dohromady skupiny přátel za účelem získání výhodnějšího pojištění a to zejména díky příznivému škodnímu průběhu, který se promítá do nižšího pojistného pro celou skupinu. Představuje úžasný příklad společnosti, vzešlé z ekonomiky založené na principu sdílení, neboli tzv. „uberizace“ (odkaz na s úspěchem, ponz. red.) pojišťovacího odvětví. V době svých začátků způsobila Friendsurance velké pozdvižení a stala se kuriozitou na trhu. Celá pojišťovací komunita s velkým zájmem pozorovala její počínání a tipovala, jak dlouho zůstane nad vodou. V daný okamžik je již jasné, že se společnosti přes veškeré počáteční nesnáze podařilo etablovat. Princip P2P se ukázal jako životaschopný a byl úspěšně realizován v jiných zemích světa včetně České republiky (viz náš článek PRVNÍ KLUBOVÁ pojišťovna a.s. má licenci).

V rámci dalšího evolučního vývoje začínáme však pozorovat, že se z některých hráčů na poli P2P stává něco mnohem většího než jen pojišťovna – jsou to rovněž fóra pro inovace v pojišťovnictví.

imagine creativity centerV Kolumbii se např. zrodila společnost Wesurance, která přišla na trh s velmi zajímavým konceptem (jedná se o projekt vedoucí tuzemské pojišťovny Suramericana, která představuje moderní typ pojišťovny a zavádí systém P2P do svého obchodního modelu). V podstatě se jedná o to, že se sdružují skupiny lidí se společnými zájmy za účelem uzavření pojištění na prakticky cokoliv. Tímto krokem se společnost Wesurance vrací zpátky ke kořenům pojištění. Prvotním záměrem pojištění bylo dát dohromady menší skupinu lidí, kteří jsou vystaveni stejnému riziku, a kteří jsou ochotni sdílet ho mezi sebou v této skupině. V tuto chvíli se Wesurance používá hlavně pro krytí rizik malého rozsahu, která nejdou za normálních okolností pojistit na trhu (tj. rizika jsou příliš malá pro “obyčejnou” pojišťovnu). Toto pojištění je silně založeno na důvěře – je nutné mít ve skupině někoho z přátel, jinak není šance se tam dostat. Jde o proces dezintermediace (tj. odbourávání zprostředkovatelských mezičlánků v odvětví), při kterém se členové skupiny mezi sebou spojují napřímo, jednoduše a efektivně, vyhledávají podobné klienty, kteří sdílejí stejné obavy (a rizika). Při tom se nabízí produkt, který maximálně vychází z individuálních potřeb. 

peer coverDalší společnost PeerCover k tomu přistupuje trochu jiným způsobem. V tomto případě se pojistné krytí určuje na bázi většinového systému, přitom rozhodují členové PeerCover. Tento systém, který je založený na důvěře mezi jednotlivými členy, vytváří mnohem větší flexibilitu a férovější podmínky. V čem přesně spočívá férovost? Malá písmenka zde nejsou potřebná, a ani tu pro ně není prostor. Hvězdičky a další háčky, které stejně nikdo nečte, ale které však představují potenciální nebezpečí a mohou být zdrojem následných nepříjemných překvapení. Díky tomu, že se každé možné nebezpečí a rizika zvláště nevymezují, lze značně rozšířit rozsah pojistného krytí. Vznik některých „neznámých“ může být ošetřen až následně. Jinými slovy, skutečným rizikem není nic jiného, než to, co zůstane po ošetření všech myslitelných nepříznivých scénářů.

Tento evoluční vývoj systému P2P vyvolává spoustu dalších otázek ohledně toho, jaký toto bude mít dopad na zprostředkování pojistných produktů. Klíčovou otázkou zůstává, jakou úlohu budou v budoucnu hrát tradiční pojišťovny.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články