USF ČR a AFIZ prohlubují dosavadní spolupráci


			USF ČR a AFIZ prohlubují dosavadní spolupráci
12.12.2008 Pojistný trh

Zástupci Unie společností finančního zprostředkování a poradenství (USF ČR) a Asociace finančních zprostředkovatelů a finančních poradců ČR (AFIZ) dne 28.11.2008 podepsali Memorandum o spolupráci, které je výsledkem předchozích jednání obou subjektů a které prohlubuje dosavadní spolupráci.

Memorandum bylo koncipováno jako stručný, ale funkční dokument, který pokládá existující mechanismy spolupráce na nový základ, zejména v odborné (legislativní) oblasti. Obě strany rovněž deklarovaly společný zájem na kultivaci trhu, dodržování požadavků odborné péče a etických principů a kodexů a zavázaly se k účasti na společných jednáních v pravidelné periodě. Hlavním cílem iniciativy je přitom zefektivnit reprezentaci finančních zprostředkovatelů a poradců vůči orgánům státní správy a sdružením partnerů v rámci finančního trhu.

Ing. Igor Bielik, předseda představenstva USF ČR, podpis Memoranda komentuje takto: „Tento akt pro nás představuje určité vyvrcholení dosavadní neformální spolupráce, kterou je dle našeho názoru vhodné podložit formálním dokumentem tohoto typu. Ačkoliv na trhu budou i nadále působit dvě svébytná profesní sdružení, deklarujeme naším podpisem silnou vůli vzájemně spolupracovat a to zejména v odborně-legislativních tématech. První pozitivní výsledky této spolupráce jsme mohli vidět již v minulosti, jedná se proto o logické pokračování tohoto trendu.“

Mgr. Marta Gellová za AFIZ dodává: „Podpis memoranda velmi vítáme a vnímáme jej jako určitý první krok, který by měl v budoucnu vést ke sbližování obou asociací působících ve stejném segmentu trhu. Naší dlouhodobou vizí je ideálně jedna silná profesní asociace, reprezentující jak vůči klientům, tak i vůči státní správě co nejširší základnu poskytovatelů zprostředkovatelských a poradenských služeb na finančním trhu.“

AFIZ

Zdroj: AFIZ

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články