Vyhlídky českého pojistného trhu: převážně jasno, i silné přeháňky


			Vyhlídky českého pojistného trhu: převážně jasno, i silné přeháňky
10.11.2010 Pojistný trh

Ve třetím čtvrtletí letošního roku provedla společnost KPMG Česká republika průzkum mezi významnými českými pojišťovnami, zprostředkovatelskými společnostmi a profesními organizacemi, jehož cílem bylo zjistit, kam se bude český pojistný trh ubírat v následujících pěti letech. Přes čtyřicet zástupců (převážně generálních ředitelů a členů představenstev) těchto institucí bylo na osobních schůzkách dotazováno na očekávání, obavy a výzvy, které před nimi v příštím období stojí.


Pojistný trh v ČR – stojíme si dobře

Více než dvě třetiny respondentů jsou přesvědčeny o tom, že český pojistný trh je rozvinutý v míře srovnatelné s trhy vyspělých evropských států. Zejména v oblasti neživotního pojištění jsme podle názorů pojišťovacích expertů na stejné úrovni jako vyspělé země Evropy.


Ohledně budoucího růstu sektoru jsou respondenti relativně optimističtí. V životním pojištění se shodují, že z pohledu objemu pojistný trh do roku 2015 nadále poroste, přičemž 38 procent dotazovaných očekává více než pětiprocentní roční růst. U neživotního pojištění jsou vyhlídky o něco méně optimistické – 83 procent respondentů počítá s růstem mezi 0–5 procenty a 6 procent s meziročním poklesem trhu.


Do budoucna vidí účastníci průzkumu největší rizika zejména ve zvýšeném tlaku cenové konkurence, missellingu produktů, přehnané regulaci trhu nebo například ve zvýšeném výskytu přírodních katastrof.


„V meteorologické terminologii se dá předpověď shrnout jako převážně jasno s občasnými silnými přeháňkami,“ komentuje výsledky průzkumu Roger Gascoigne, Partner odpovědný za oblast pojišťovnictví ve společnosti KPMG Česká republika a v rámci regionu KPMG střední a východní Evropa.


Téměř polovina respondentů je přesvědčena, že tajemství úspěchu tkví v kvalitě vztahu s klientem. Důležité je, aby se tento vztah dlouhodobě budoval na vzájemné důvěře, aby se upevňoval a rozvíjel. Druhým nejvýznamnějším faktorem úspěchu je podle pojišťoven efektivita distribučních kanálů a až na třetím místě se umístila optimalizace nákladů.


Dobrý vztah s klienty klíčem k úspěchu

Je zřejmé, že střednědobou prioritou je získat a udržet si klienty navázáním dlouhodobého vztahu, jeho upevňováním a rozvíjením. Styl komunikace s klientem by přitom měl být flexibilní a přizpůsobovat se jeho charakterovému profilu. Klient by měl být také více zapojen při tvorbě produktu, aby uzavřená pojistná smlouva co nejlépe odpovídala jeho potřebám. Přestože respondenti nepředvídají zásadní změny v pojistných produktech, které jsou klientům prodávány, sektor se bude muset vypořádat s otázkou složitosti a transparentnosti některých z nich. V současné době klienti často plně nerozumí mnohým nabízeným pojistkám.


Jak zvítězit v boji o kontrolu nad distribucí

Stejně jako ostatní evropské trhy musí i ten český reagovat na rozvoj multikanálových distribučních modelů. V minulosti produkty prodávali především zaměstnanci pojišťovny. Dnes získaly podíl na trhu (převážně v životním pojištění) externí sítě zprostředkovatelů. Přestože v příštích pěti letech poroste síla bank (v životním pojištění) a internetu (v neživotním pojištění) coby distribučních kanálů, budou i nadále dominovat vlastní sítě pojišťoven.


„Mají-li pojišťovny uspět, budou ke každému segmentu muset přistupovat individuálně. Jednou z možností je segmentace produktů podle prodejních kanálů,“ domnívá se Roger Gascoigne.


Avizované reformy – hlavní stimulant růstu

Zástupci pojišťoven vkládají velká očekávání a důvěru do nové vlády, že uskuteční reformu penzijního a zdravotního pojištění. Ne všichni jsou však přesvědčeni, že se tak stane v průběhu následujících pěti let. Reformy bezesporu ovlivní strukturu nabízených produktů a otevřou dosud nepoznaný trh příležitostí. Mohou tak umožnit velmi rychlou změnu rozložení sil na trhu. Je zřejmé, že respondenti vnímají jasnou a významnou roli pojišťoven v budoucí podobě penzijního a zdravotního pojištění.


Tvrdá, ale férová konkurence

Výsledky průzkumu ukazují, že jsou pojišťovny i nadále optimistické ohledně potenciálu svého vlastního růstu – celých 86 procent očekává, že jejich podíl na trhu poroste. Zbývajících 14 procent předpokládá, že si dokáže udržet svou současnou pozici. Respondenti jsou zhruba ve stejné míře rozděleni podle toho, zda je jejich střednědobou prioritou růst tržeb, nebo růst ziskovosti.


Zvýšenou regulaci trhu vnímají dotazovaní většinou pozitivně, pokud bude respektovat specifika pojistného sektoru a nebude přehnaná. Názory na to, zda bude Solventnost II představovat přínos, nebo jen navýšení nákladů, jsou zastoupeny rovnoměrně.


„Tento průzkum je unikátní v tom, že shrnuje pohledy na všechna klíčová témata týkající se českého pojistného trhu. Období do roku 2015 bude obdobím rozsáhlých změn v pojišťovací regulaci. Zároveň pojišťovny zásadním způsobem budou měnit své produkty, distribuční modely a přístup k zákazníkům. Náladu panující v sektoru lze označit za zdrženlivě optimistickou,“ uzavírá Roger Gascoigne.

KPMG


Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS