2Q 2022: Munich Re vykázal předepsané pojistné 8,3 %. Swiss Re návrat k zisku


			2Q 2022: Munich Re vykázal předepsané pojistné 8,3 %. Swiss Re návrat k zisku

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 2. čtvrtletí 2022. V tomto článku je prezentován výkon německé zajišťovací skupiny Munich Re a švýcarské zajišťovací skupiny Swiss Re.

Munich Re 

 • skupina vyprodukovala ve 2. čtvrtletí 2022 čistý zisk ve výši 768 mil. EUR. Byl potvrzen ziskový cíl pro tento rok,
 • ve 2. čtvrtletí 2022 byla docílena nízká kombinovaná kvóta[1] v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění). V životním a soukromém zdravotním zajištění byl vykázán velmi dobrý technický výsledek,
 • pojišťovna ERGO přispěla ve 2. čtvrtletí 2022 k zisku skupiny 160 mil. EUR,
 • ve 2. čtvrtletí 2022 byl dosažen silný růst reinvestičních výnosů. Klesající ceny akcií a vyšší úrokové sazby měly negativní dopad na investiční výsledek,
 • z obnovy smluv v červenci 2022 vyplynul nárůst pojistného o 6 %, a to při stabilních cenách (+ 0,1 %).

Nad rámec těchto hlavních výsledků, takto zveřejněných sledovanou zajišťovací skupinou, je třeba za účelem větší srozumitelnosti uvést, že:

 • čistý zisk skupiny dosáhl ve 2. čtvrtletí 2021 výše 1,106 mld. EUR, což je lepší výsledek než ve 2. čtvrtletí 2022,
 • zajištění se podílelo ve 2. čtvrtletí 2022 na čistém zisku skupiny 608 mil. EUR,
 • kombinovaná kvóta v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) ve 2. čtvrtletí 2022 činila 89,7 % a byla o něco lepší než ve 2. čtvrtletí 2021 (90,1 %),
 • hrubé předepsané pojistné se ve 2. čtvrtletí 2022 zvýšilo oproti stejnému období roku 2021 o 8,3 % na 15,850 mld. EUR,
 • solventnostní poměr dle režimu Solventnost II skončil na konci čtvrtletí 2022 na vynikající úrovni 252 %,
 • ukazatel ROE (Return on Equity – rentabilita vlastního kapitálu či zisk k vlastnímu kapitálu) ve 2. čtvrtletí 2022 činil 12,3 %.

Mohlo by vás zajímat: ČAP: Předpis smluvního pojistného se v 1. pololetí meziročně navýšil o 7,8 %


Swiss Re

 • čistý zisk v neživotním zajištění (bez soukromého zdravotního zajištění) dosáhl v 1. pololetí 2022 výše 316 mil. USD. Kombinovaná kvóta v tomto segmentu zajištění skončila na úrovni 98,5 %,
 • obnova smluv provedená v červenci 2022 byla dle vyjádření skupiny úspěšná. Vyústila například ve zvýšení cen o 12 %,
 • čistý zisk v životním a soukromém zdravotním zajištění v 1. pololetí 2022 činil toliko 2 mil. USD, ale ve 2. čtvrtletí 2022 byl vykázán ve výši 232 mil. USD,
 • ukazatel ROI (Return on Investment – rentabilita/návratnost kapitálu) skončil v 1. pololetí 2022 na úrovni 1,2 %. Tento výsledek ovlivnily negativní dopady z investic do kótovaných akcií,
 • solventnostní poměr podle švýcarských právních předpisů (Swiss Solvency Test – SST – Švýcarský solventnostní test) skončil na konci pololetí 2022 nad stanoveným rozmezím od 200 do 250 %.

Nad rámec těchto hlavních výsledků je účelné doplnit, že ve 2. čtvrtletí 2022 se sledovaná skupina vrátila k ziskovému vývoji. Čistý zisk skupiny činil 405 mil. USD. Jelikož vývoj v 1. čtvrtletí 2022 byl poznamenán negativními dopady z poklesu na finančních trzích, dopady pandemie COVID-19 a nutností tvořit rezervy vzhledem k válce na Ukrajině, tak čistý zisk skupiny za celé 1. pololetí představoval 157 mil. USD.


[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.