3Q 2022: Generali s provozním ziskem 7,8 %. Zurich má předepsané pojistné 8 %


			3Q 2022: Generali s provozním ziskem 7,8 %. Zurich má předepsané pojistné 8 %

Některé pojišťovny a zajišťovny zveřejnily předběžné neauditované finanční výsledky za 3. čtvrtletí 2022. V tomto článku je prezentován výkon italské skupiny Generali a švýcarské skupiny Zurich.

Generali

 • hrubé předepsané pojistné se v 1. – 3. čtvrtletí 2022 zvýšilo oproti stejnému období roku 2021 o 1,3 % a dosáhlo výše 59,8 mld. EUR,
 • konsolidovaný provozní zisk byl ve sledovaném období vykázán ve výši 4,770 mld. EUR a ve srovnání s 1. – 3. čtvrtletím 2021 vzrostl o 7,8 %. Nejvyšší přírůstek tohoto ukazatele byl docílen v segmentu životního pojištění (+ 23,9 %). Na druhé straně v segmentu správy aktiv a majetku byl zaznamenán pokles o 7,5 %,
 • kombinovaná kvóta[1] v majetkovém a odpovědnostním pojištění v 1. – 3. čtvrtletí 2022 činila 93,3 % a ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku se zhoršila o 2procentní body,
 • čistý zisk poklesl ve sledovaném období oproti 1. – 3. čtvrtletí 2021 o 0,8 % na 2,233 mld. EUR,                                                  
 • k 30. 9. 2022 byla spravována aktiva ve výši 621,8 mld. EUR, tj. o 12,4 % méně oproti stavu k 30. 9. 2021,
 • solventnostní poměr skončil k 30. 9. 2022 na úrovni 223 %, což je o 4,5procentního bodu méně než 30. 9. 2021.

Mohlo by vás zajímat: Udržitelné finance aneb jak zelená tsunami postihne pojišťovny


Zurich

 • hrubé předepsané pojistné v pojištění majetku a odpovědnosti se v 1. – 3. čtvrtletí 2022 zvýšilo ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku v USD o 8 % na cca 33,5 mld. USD (o 13 % po očištění o měnové a jiné vlivy),
 • čistý dopad hurikánu Ian je odhadován na 550 mil. USD (před zdaněním),
 • nová produkce v životním pojištění podle ukazatele APE (Annual Premium Equivalent – roční ekvivalent pojistného: běžně placené pojistné + 10 % z jednorázově placeného pojistného) vzrostla ve sledovaném období ve srovnání s – 3. čtvrtletím 2021 o 2 %, a to po očištění o měnové a jiné vlivy,
 • čistý přírůstek retailových klientů k 30. 9. 2022 ve srovnání se stavem k 30. 9. 2021 činil 1,1 mil.,
 • kapitálová pozice skupiny Zurich zůstala ve sledovaném období silná. Solventnostní poměr podle švýcarských právních předpisů (Swiss Solvency Test – SST – Švýcarský solventnostní test) skončil k 30. 9. 2022 na vysoké úrovni 252 %. Ovšem oproti stavu k 30. 6. 2022 tento poměr poklesl o 10procentních bodů,
 • nejvyšší přírůstek hrubého předepsaného pojistného v pojištění majetku a odpovědnosti byl z regionálního hlediska ve sledovaném období dosažen v Severní Americe (v USD + 14 %). V oblasti Evropa, Střední východ a Afrika zůstala ve sledovaném období hodnota tohoto ukazatele na stejné úrovni jako v 1. – 3. čtvrtletí 2021.

[1] Souhrn škodního poměru a nákladovosti; procento z každé Kč pojistného, které pojistitel ušetří na pojistném plnění a nákladech (majetková a odpovědnostní pojištění); pokud je poměr vyšší než 100, tak pojistitel má technickou ztrátu.

Zdroj: Generali Zurich

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články