Nekonsolidované pojistné skupiny VIG poprvé překročilo hranici sedm miliard eur


			Nekonsolidované pojistné skupiny VIG poprvé překročilo hranici sedm miliard eur

"V oblasti předepsaného pojistného skupiny jsme v rámci Vienna Insurance Group dosáhli ve všech segmentech dvouciferného růstu a přijali jsme pojistné ve výši přesahující sedm miliard eur", komentuje generální ředitel Dr. Günter Geyer vynikající předběžné výsledky za uplynulý obchodní rok. "S podílem v zemích střední a východní Evropy ve výši 43 procent z celkového objemu pojistného vysoce přesahujeme všechny v regionu aktivní mezinárodní pojišťovací skupiny. Neangažujeme se na americkém subprime trhu ani v jiných podnicích, které jsou tím ovlivněny, a proto můžeme potvrdit náš plánovaný koncernový zisk (před zdaněním, konsolidovaný) ve výši přibližně 435 milionů eur. Vienna Insurance Group má v České republice významné postavení v rámci koncernu. Již nyní tvoří ČR pětinový podíl na celkovém výsledku."

Nekonsolidované pojistné skupiny poprvé překročilo hranici sedm miliard eur

 

I. PŘEHLED HLAVNÍCH ÚDAJŮ ZA ROK 2007*

Podle předběžných údajů dosáhla Vienna Insurance Group v obchodním roce 2007 celkového nekonsolidovaného předepsaného pojistného ve výši 7,17 miliard eur. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 17,2 procenta. Podíl na pojistném skupiny, kterého dosáhly společnosti ze zemí střední a východní Evropy, představuje kolem 43 procent.

 

Zisk koncernu (před zdaněním, konsolidovaný) za rok 2007 dosáhne přibližně 435 milionů eur. To představuje výrazné zvýšení o více než 35 procent v porovnání se ziskem koncernu (před zdaněním) za rok 2006 ve výši kolem 321 milionů eur.

 

Combined Ratio koncernu po zajištění (bez zohlednění kapitálových výnosů) se bude navzdory škodám způsobeným vichřicí v prvním pololetí roku 2007 pohybovat zhruba jako v prvních třech čtvrtletích roku 2007 okolo hodnoty 96 procent.

 

Na základě velmi potěšujícího vývoje obchodní činnosti za rok 2007 bude orgánům společnosti navrženo zvýšení dividendy82 centů na 1,10 eur na akcii. To představuje výrazné navýšení o více než 34 procent.

 

II. PODROBNÝ VÝVOJ ZA ROK 2007 (nekonsolidovaný)*

 

Rakousko

V Rakousku předepsaly koncernové společnosti v roce 2007 pojistné ve výši 3,85 miliard eur. V porovnání s předchozím rokem to představuje nárůst o 7,6 procent.

 

V oblasti majetkového/úrazového pojištění stoupl objem pojistného o 5,2 procenta na 1,53 miliard eur.

 

V životním pojištění dosáhlo pojistné výši 2,01 miliardy eur a v porovnání s předchozím rokem narostlo o 10,3 procenta.

 

Pojistné v oblasti zdravotního pojištění představovalo 308,13 milionů eur a tím stouplo o 3,3 procenta.

 

Střední a východní Evropa

V porovnání s rokem 2006 stouplo předběžné pojistné skupiny společností ze zemí střední a východní Evropy o vynikajících 33,2 procenta na celkově 3,07 miliard EUR.

 

V oblasti majetkového/úrazového pojištění představuje pojistné 2,19 miliardy EUR a bylo dosaženo zvýšení o pozoruhodných 31,1 procento.

 

Mimořádně potěšující je nárůst v oblasti životního pojištění. Pojistné se v této oblasti zvýšilo o 38,6 procent na 886,26 milionů EUR.

 

Tím představuje podíl na pojistném skupiny, dosažený v zemích střední a východní Evropy, zhruba 43 procent z celkového pojistného a v oblasti majetkového/úrazového pojištění dosáhl již výše zhruba 58 procent.

 

Česká republika

V roce 2007 se podařilo českým pojišťovacím společnostem Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group a Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group (ČPP), předepsat za skupinu předběžné pojistné ve výši 33,75 miliard CZK (1,22 miliardy EUR) a tím dosáhnout zvýšení o 6,6 procent.

 

V oblasti majetkového/úrazového pojištění dosáhlo pojistné objemu 25,64 miliard CZK (923,49 milionů EUR). To odpovídá nárůstu o 5,5 procent v porovnání s rokem 2006. Každé třetí auto v České republice je pojištěno u Vienna Insurance Group, která je s tržním podílem 33,6 procent na druhém místě v oblasti pojištění motorových vozidel. Nárůst pojistného v tomto segmentu ve výši 7,2 procenta víc než dvojnásobně přesahuje nárůst trhu (3,1 procento).

 

V oblasti životního pojištění se podařilo zvýšit pojistné Vienna Insurance Group v České republice o 10,3 procenta na 8,11 miliard CZK (292,10 milionů EUR). Samotná Kooperativa zaznamenala v segmentu investičního životního pojištění nárůst o více než 220 procent v porovnání s předchozím rokem a celkově nyní vlastní 59 000 smluv.

 

V oblasti pojištění průmyslových rizik je Kooperativa s tržním podílem 31,3 procenta lídrem trhu.

 

Vienna Insurance Group je předním rakouským pojišťovacím koncernem v oblasti střední a východní Evropy. Z mezinárodního pohledu patří koncern v této oblasti k lídrům trhu. Mimo kmenového trhu v Rakousku je Vienna Insurance Group prostřednictvím podílů na pojišťovnách aktivní v Albánii, Bělorusku, Bulharsku, České republice, Estonsku**, Gruzii, Chorvatsku, Lichtenštejnsku, Litvě**, Lotyšsku**, Maďarsku, Makedonii, Německu, Polsku, Rumunsku, Rusku, na Slovensku, v Srbsku, Turecku a na Ukrajině. Navíc má pobočky v Itálii a ve Slovinsku.

 
Do Vienna Insurance Group v Rakousku patří vedle WIENER STÄDTISCHE Versicherung AG Vienna Insurance Group ještě Donau Versicherung a Bank Austria Creditanstalt Versicherung. Dále skupina vlastní podíly ve Wüstenrot Versicherung a Sparkassen Versicherung.
Vienna Insurance Group patří v Rakousku, Česku, na Slovensku, v Rumunsku, Bulharsku, Albánii a Gruzii k lídrům trhu.

 

* Údaje o skupině platí pro koncernové společnosti včetně ostatních podílů na pojišťovnách, zejména na Wüstenrot Versicherung. Nezapočítán je podíl na Sparkassen Versicherung. Dále nebyl započítán ani podíl na ASIROM v Rumunsku, na Ukrainska Strakhova Grupa na Ukrajině a na Seesam Life Insurance v pobaltských zemích. Čísla za rok 2007 vycházejí z předběžných údajů.


** za předpokladu získání úředních povolení

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Související články