Vienna Insurance Group v ČR: Silný růst ve 3Q 2008


			Vienna Insurance Group v ČR: Silný růst ve 3Q 2008

Česká republika patří ke klíčovým trhům Vienna Insurance Group. Prvních devět měsíců letošního roku přineslo českým koncernovým společnostem Vienna Insurance Group velmi potěšitelné výsledky: díky růstu o 7,1 procent přijaly nekonsolidované pojistné ve výši zhruba 27,17 mld. Kč. Tím byla poprvé překročena hranice 1 miliardy eur pojistného.

Růst předepsaného pojistného

„Úspěch Vienna Insurance Group v regiónu střední a východní Evropy a tedy i v České republice se v neposlední řadě projevuje výrazným růstem pojistného našich společností za první tři čtvrtletí 2008“, uvedl Dr. Günter Geyer, generální ředitel Vienna Insurance Group. „Chtěli bychom i v budoucnu využít výhody našeho lokálního managementu a mezinárodního transferu know-how k dalšímu upevnění a posílení našeho postavení v tomto regionu.“

Za první tři čtvrtletí roku 2008 bylo v oblasti neživotního pojištění přijato pojistné ve výši 20,85 mld. Kč (zhruba 840,07 mil. eur). To odpovídá nárůstu o 6,3 procent. Potěšitelný je i vývoj českých koncernových společností v oblasti životního pojištění. V tomto segmentu bylo díky nárůstu o 9,7 procent zvýšeno nekonsolidované přijaté pojistné na přibližně 6,32 mld. Kč (zhruba 254,79 mil. eur).

Silná pozice na trhu

Vienna Insurance Group je se svými společnostmi Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group, Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group (ČPP) a Pojišťovna České spořitelny, a.s. (PČS) na vynikajícím druhém místě v České republice. Z pohledu obchodního objemu koncernových společností představuje Česká republika v současnosti největší trh Vienna Insurance Group v regionu SVE. Na základě distribuční dohody s Erste Group může koncern dále rozvíjet své distribuční kapacity a ještě lépe využívat šancí na trhu.

Kooperativa pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group je na trhu České republiky aktivní v oblasti neživotního i životního pojištění a je lídrem v segmentu pojištění průmyslových a podnikatelských rizik. Je největší koncernovou společností Vienna Insurance Group mimo území Rakouska, v České republice je v řebříčku jednotlivých společností na vynikajícím 2. příčce. Celkově se o její zákazníky stará přes 3.700 pracovníků ve více než 300 pobočkách.

1 Číselné údaje odpovídají národní legislativě, bez společnosti Pojišťovna České spořitelny, a.s. (PČS)

Zdroj: VIG

Zdroj: VIG

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články