Agra pojišťovna

Agra pojišťovna

IČO: 27 60 98 71

Sídlo: Střešovická 748/48
162 00  Praha-Střešovice

Telefon: 233 312 836

Web: http://www.agrapojistovna.cz


Agra pojištovna se specializuje výhradně na zemědělská pojištění. Pojištění plodin proti široké paletě rizik, které jsou spojené s nepřízní počasí a rovněž pojištění hospodářských zvířat. Pro Pěstitele cukrové řepy a máku jsóu  určeny speciální pojistky s krytím rizik, jako krupobití, požár, mráz, zaplavení, naplavení zeminy, poškození škůdci či větrem.

Pojištění zvířat se vztahuje na škody spojené s výskytem nebezpečných nákaz a škody vzniklé v důsledku živelních událostí. Nabídka  pojištění zahrnuje také škody na plemenných zvířatech a i taková rizika, jako jiná hromadná onemocnění a akutní otrava.

Svou činnost zahájila Agra pojištovna v říjnu 2006. Za uplynulé období obsadila důležité místo na českém trhu. V současné době využívá jejích služeb pojištění plodin a zvířat více než tisícovka klientů. Vedle České republiky se také od roku 2008 daří pojišťovně na Slovensku. Od začátku roku 2009 vstoupila společnost i na maďarský trh.

Cílem a vizitkou Agry pojištovny jsou zajímavé produkty pojištění, profesionální způsob likvidace škod a velmi rychlé vyplácení pojistného plnění.