Analytics Data Factory

Analytics Data Factory

IČO: 046 20 852

Sídlo: Masarykovo náměstí 1544
Pardubice - Zelené Předměstí
530 02

Telefon: +420 730 590 826

Web: https://www.byadf.cz/


Společnost Analytics Data Factory patří mezi špičku v oboru využívání moderních technologií pro zpracování dat. Specializuje se na real-time detekci rizikového a nestandardního chování zákazníků s hrozbou vzniku finanční ztráty (Fraud detection) a na správu řízení vztahu se zákazníky (CRM).

Pro své klienty v bankovnictví a pojišťovnictví analyzuje a automatizuje procesy pro odhalování podvodného jednání včetně kompletní správy a rozvoje technologií pro detekci fraudu, vše zastřešené pod hlavičkou Fraud by ADF. V rámci tohoto řešení nabízí vlastní pokročilé procesní workflow, které výrazně zjednodušuje procesní management s cílem zrychlit jednotlivé činnosti a zároveň uspořit náklady.

Pro řízení vztahů se zákazníky společnost ADF nabízí souhrn aktivit a služeb, které pomáhají klientům vytvářet a naplňovat strategie budování vztahů a péče o zákazníky. Pomocí efektivního využívání technologií a nástrojů s maximálním využitím dostupných dat komplexně podporujeme klienty v oblasti CRM v jednotlivých fázích řízení vztahu se zákazníky. Pro tyto činnosti společnost ADF dodává svým klientům vlastní vysoce flexibilní informační systém CRM by ADF, který vhodným propojováním operativní a analytické části CRM rychle a přesně naplňuje jejich strategické cíle a pomáhá jim dále růst.

Ve spolupráci se společností SAS Institute, jehož je Analytics Data Factory partnerem, buduje v České republice unikátní SAS Innovation Lab, který zpřístupňuje nejnovější SAS technologie lokálním klientům. Expertní know-how se SAS platformami využívají klienti v rámci podpory SAS řešení a technologií skrze služby Support by ADF.

Analytics Data Factory neustále rozšiřuje a nabízí nové služby, které přímo navazují na výše uvedené oblasti, a které pomáhají úspěšně naplňovat strategie klientů. Mezi nově spuštěné služby patří Call centrum by ADF, které pomáhá klientům testovat nové kampaně, vykrývat kapacitní špičky a generovat nové obchodní příležitosti. Další novinkou je služba Media by ADF, která zajišťuje klientům podporu v oblasti marketingu a médií, včetně jejich online monitoringu a správy sociálních sítí

Související články