Anketa: Jak vnímá pojistný trh portál oPojištění.cz?


			Anketa: Jak vnímá pojistný trh portál oPojištění.cz?
20.7.2018 Spektrum

Odborný portál oPojištění.cz už deset let provází specialisty pojistné trhu při jejich každodenní náročné práci. V unikátní anketě jsme je tak poprosili o zamyšlení nad smyslem portálu a jeho rolí ve světě tuzemského pojišťovnictví.

„Za existenci tohoto specializovaného serveru oPojištění.cz jsem moc rád. Myslím si, že přes nelehké Martin Žáček 2018začátky se vyvinul v hodnotný zdroj relevantních informací pro náš obor. Publikace jsou stále aktualizovány a doplňovány, takže z něho čerpám prakticky na denní bázi.

Pokud mohu sdílet i zkušenosti dalších spřízněných expertů – nejen pojišťováků, ale i makléřů, finančních poradců, bankéřů či specializovaných pedagogů a novinářů – ze všech stran je hodnocena úroveň pozitivně.

Vzhledem k mému angažmá ve vedení slovenské UNIQA a Slovenské asociace pojišťoven SLASPO rovněž často sleduji i slovenskou mutaci
serveru a oceňuji vzájemný přesah v řadě témat.“

Martin Žáček
předseda představenstva a generální ředitel pojišťovny UNIQA


Marek Jankovič „Portál oPojištění.cz mám v internetovém vyhledavači mezi   oblíbenými   položkami. Je to pro mě zajímavý zdroj informací a   novinek a jeho články   si kdykoliv rád přečtu.

 Do budoucna přeji redakci mnoho úspěchů a především stále více   spokojených čtenářů.“ 

 Marek Jankovič 
 generální ředitel a předseda představenstva České pojišťovny


„Když jsem byl před mnoha lety osloven zástupci z odborného portálu  opojištění.cz, ani jsem netušil, žeRobert Kareš 2 se zde právě rodí nezávislá, profesionální a kvalitní platforma pojednávající o problematice pojištění a souvisejících činností a to bez jakéhokoliv agresivního komerčního podtextu či provázanosti s nějakým subjektem.

Odborný portál oPojištění.cz se mezitím vyvíjel a dozrál a našel si své pevné místo i vedle dalších odborných platforem a navíc dokázal velmi slušně koexistovat i vedle činnosti České asociace pojišťoven.

Přeji tomuto portálu k jeho desetiletému výročí mnoho zdaru a úspěchů do nadcházejících let!“

Robert Kareš
předseda představenstva Pojišťovny VZP


„Žádný obor lidské činnosti se v současném on-line světě neobejde bez rychlých aktuálních informací. Pro český pojistný trh bylo tudíž mimořádným pozitivem, že již před deseti léty vznikl unikátní zpravodajský portál oPojištění.cz. Od té chvíle odborné veřejnosti nepřetržitě poskytuje prakticky denně ty nejaktuálnější zprávy, analýzy, komentáře i vtipné glosy z dynamicky se měnícího světa pojištění. Tento počin je již deset let velkým přínosem i pro akademickou obec.

Jaroslav_DanhelTradiční formy publikování témat pojistné teorie a praxe v   periodických tištěných mediích vykazovaly a stále vykazují pro   dnešní překotně se měnící globální a komplexní ekonomický   svět nevýhodu závažného informačního zpoždění vůči hekticky   se v realitě odehrávajícím dějům.

 Zpravodajský portál již deset let pohotově reaguje na vše   aktuální a důležité, tedy teď nejnověji o tom, jak odvětví   prochází digitální transformací, jak se v odvětví prosazuje fenomén sdílené ekonomiky, jak se stále zesiluje regulace a zásahy státu do odvětví, ovlivňující jeho efektivnost atd.

Jako čtenář i občasný přispěvovatel k dovršení úspěšné první dekády blahopřeji a vyslovuji pevnou víru, že svou nezastupitelnou úlohu komplexního pojišťovacího zpravodaje bude dále poctivě naplňovat.“ 

Jaroslav Daňhel
profesor, Vysoká škola ekonomická


„Odborný portál oPojištění.cz pečlivě sleduji v podstatě od jeho dětských krůčků, a mohu tak směle říci,Šindelář_USF že se z něj stala dominantní oborová zpravodajská platforma, která je napříč them vnímána jako objektivní zdroj informací.

 poslední době si také všímám, že odborníci, kteří ještě nedávno vyhledávali spíše off-line publikace, tak aktuálně dávají více přednost informacím z oPojištění.cz.

To je dle mého soudu ta vůbec největší pochvala, které se redakci mohlo dostat. Do budoucna serveru přeji co nejširší okruh čtenářů a aby se mu podařilo držet laťku kvalitního výběr témat.“

Jiří Šindelář
předseda představenstva České asociace společností finančního poradenství a zprostředkování


„Do početné skupiny pravidelných čtenářů odborného webu oPojištění.cz se řadím již od jeho vzniku v roce 2008. Již v době, kdy Ivan Špirakus web zakládal, jsem považoval vznik specializovaného pojistného portálu s aktuálním on-line zpravodajstvím z oboru za vynikající nápad, který si najde své čtenáře nejen mezi pojišťováky a finančními zprostředkovateli, ale bude zdrojem informací i pro širokou veřejnost. A toto očekávání se vrchovatě naplnilo.

Síkora 1 Každodenní nové příspěvky z domácího i zahraničního pojišťovnictví   si tak rychle našly svůj okruh čtenářů, který se neustále zvětšoval.   Dnes je oPojištění.cz etablovaným informačním portálem pojistného   trhu, který je vnímán jako spolehlivý zdroj informací a čtou jej   pravidelně významné osobnosti pojišťovnictví, regulace i státní   správy stejně jako pojišťovny a finanční zprostředkovatelé. Já   osobně si velmi vážím toho, že od počátku jeho vzniku mohu   přispívat svými názory a komentáři společně s dalšími odborníky na   pojištění a distribuci finančních produktů.

Do budoucna přeji celé redakci dobrý výběr témat, spokojeného vydavatele a hlavně stále rostoucí počet čtenářů. Každé médium, které se této oblasti finančního trhu věnuje, je nemalým odborným i společenským přínosem a pomáhá šířit povědomí o pozitivním vlivu pojišťovnictví na zdravý ekonomický život celé společnosti.“

Tomáš Síkora
Ředitel společnosti CreaSoft a bývalý výkonný ředitel České asociace pojišťoven


Asociace českých pojišťovacích makléřůspolupracuje se specializovaným serverem oPojištění.cz v podstatě od jeho vzniku – což asi nikoho nepřekvapí, jestliže zakladatel serveru je zároveň Indruchová Zděňka AČPMdlouholetým členem vedení AČPM (úsměv).

Ale i kdyby tomu tak nebylo, považujeme oPojištění.cz za jediný fundovaný zdroj aktuálních informací o situaci na pojistném trhu, proto také přebíráme jeho zprávy přímo na webové stránky AČPM. Kromě toho, velmi si vážíme faktu, že oPojištění je již osm let spoluorganizátorem a generálním mediálním partnerem naší ankety Pojišťovna roku – nepochybně to přispělo k většímu povědomí o anketě a posílení její image.

Do dalších desetiletí přejeme serveru jen to nejlepší: spokojené čtenáře a plno pozitivních zpráv O POJIŠTĚNÍ!“

Zdenka Indruchová
výkonná ředitelka AČPM 


„Když mi bylo deset let, nevěděla jsem o pojištění zhola nic. Jen si tak matně pamatuji, že tatínek jednou AAA Katka Lhotska NOVY ročně platil složenkou (tou „krávu zelenou“) povinné ručení a ústřižek   pak ukazoval při silniční kontrole.

 Před deseti lety už mi bylo víc jak deset. O pojištění jsem už sice   „něco“ věděla, ale chyběly mi informace o tom, co se na trhu děje,   názory lidí a zkrátka povědomí o tom, co se kde šustne.Pak jsem narazila na portál oPojištění.cz. A tak nyní po dalších deseti   letech toho i díky oPojištění.cz o pojištění vím zase o něco víc.

Redakci přeji, aby vydržela v nastoupeném trendu a nám čtenářům, aby se moje přání redakci naplnilo.“

Kateřina Lhotská
vedoucí oddělení analýz a finančních produktů, Creasoft


„Zatímco adresa i lidé se změnili, doména zůstala stejná. oPojištění.cz se v uplynulých deseti letech změnilo z nenápadného projektu v prestižní adresu, na kterou dnes pro inspiraci přicházejí jak lidé z branže, tak i novináři, kteří o ní píší. Pro pojišťovnictví se tento portál stal jednoduše takovou „profesní četkou“. Vloni mě dokonce opojisteni.cz zachránilo.Vaclav Balek, Allianz pojistovna

Při jenom z mých pobytů v Řecku vyšel v MFD rozhovor, týkající se pojišťovnictví a ve stejný den mi zavolal reportér z Novy a chtěl po mně, abych se k tomuto tématu taky vyjádřil po telefonu. Potíž však byla v tom, že MFD si na Krétě nekoupíte.

A pak jsem si vzpomněl na opojisteni.cz, na kterém už všechny základní myšlenky i s uvedením zdroje byly. Když mi tedy z Novy za hodinku zavolali, byl jsem už perfektně připravený a televizní divák večer ve zprávách vůbec netušil, že jsem papírové noviny s původním textem ani neviděl.

Divné mu mohlo být pouze to, že za mnou slyší cikády… (úsměv). Přeji opojisteni.cz, aby si i v následujících desetiletích zachovalo jednoznačně vzestupnou tendenci, týkající se obsahu i formy. A aby zůstalo zajímavou studnicí informací pro pojišťováky, makléře, novináře i mluvčí.“

Václav Bálek
senior manažer komunikace a tiskový mluvčí, Allianz pojišťovna


„Na portálu oPojištění.cz oceňuji, že čtenářům pravidelně přináší aktuality i nadčasové zajímavosti a analýzy vývoje z českého i globálního pojistném trhu.

Petr Jedlička 2

 Navíc považuji za velmi praktické a příjemné, že se v něm   objevují publikace, které zpracovávám v rámci ČAP a ČKP.   oPojištění.cz tak dle mého názoru dokáže propojovat   informace a názory týkajících se pojišťovnictví dle různých   zdrojů (pojišťovny, asociace, zajistitelé, brokeři, dohled,   regulace, poradenské firmy aj.), a komplexně tak informovat   své čtenáře. 

 Portálu oPojištění.cz do budoucna do dalších X (kde X >>>1) desítek let přeji hodně stabilních čtenářů a dostatek publikovatelných pozitivních informací o vývoji pojistného trhu ve světle změn, které před pojistným sektorem aktuálně stojí.“

Petr Jedlička
člen České společnosti aktuárů a hlavní analytik ČAP a ČKP


„oPojištění.cz přináší aktuální informace ze světa pojištění. Ano, jedná se o slogan tohoto specializovaného internetového média, nicméně je to přesně to, co oPojištění.cz přináší pojistnému trhu. A s tím souvisí i mé přání k 10. výročí – ať si oPojištění.cz zachová svoji aktuálnost, pestrost a komplexnost zveřejňovaných informací. Aktuální informace vždy byly, jsou a budou tím nejzásadnějším, co (nejen) pojistný trh potřebuje ke svému fungování.“ 

Kateřinou Loukotová
bývalá obchodní ředitelka oPojištění.cz


Viktor_Korinek

 „O finanční tématice píše na českém internetu mnoho portálů napříč mnoha   úrovněmi profesionality. V oblasti pojistného průmyslu se však na profesionální   úrovni nemůže portálu oPojištění rovnat žádný z nich.

 Někdo může říci, že se jedná o úzkoprofilový informační server, ale každý, kdo   pronikne do rozmanitosti pojistného průmyslu hlouběji, ví, že šíře témat, kterou   oPojištění pokrývá, rozhodně úzkoprofilová není, a to je na něm nejcennější. 

 Historii pojistných trhů už pokrývá 10 let a já věřím, že bude i nadále. Věřím, že   neusne za technologickým pokrokem, jako tomu bylo, než jsem mu vdechl nový háv a díky ikonám v jeho vedení jsem si jistý, že neklesne ani v kvalitě informací.“

Viktor Kořínek
bývalý šéfredaktor oPojištění.cz a kryptoměnový konzultant

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.