Doškolovací kurs pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí


			Doškolovací kurs pro pojišťovací zprostředkovatele a samostatné likvidátory pojistných událostí
3.10.2011 Spektrum

Podle Zákona č. 38/2004 Sb. o pojišťovacích zprostředkovatelích a likvidátorech pojistných událostí je každý pojišťovací zprostředkovatel povinnen si průběžně doplňovat svoje odborné znalosti a absolvovat tzv. doškolovací kurs.


Doškolovací kurs pro pojišťovací zprostředkovatele se pořádá z toho důvodu, že dochází k mnoha změnám v zákonech, týkajících se pojišťovnictví. Proto je nutné kurs absolvovat nejpozději do 6 měsíců po uplynutí každých pěti let od registrace.


Doškolovací kurs pro pojišťovací zprostředkovatele pořádá Ing. Gustav Vacek a koná se 20. října 2011 v Brně.


Úvod kursu je zaměřen na zákon o pojistné smlouvě, kde je řada formulací, které je užitečné občas si připomenout. Další blok kursu se věnuje povinnému pojištění - kdo jiný, než pojišťovací zprostředkovatel by měl zájemce o pojištění upozornit na zákonnou povinnost být pojištěn? V další části kursu je věnována pozornost smluvním vztahům mezi pojistiteli, zprostředkovateli a zájemci o pojištění. Závěrem kursu jsou shrnuty další zákony s kterými se pojišťovací zprostředkovatelé při své práci setkávají.


Každý účastník doškolovacího kursu obdrží vzorový dokument Systém vnitřních zásad podle zákona o některých opatřeních proti legalizaci výnosů z trestné činnosti. Tento dokument je povinnen mít každý pojišťovací zprostředkovatel, který zprostředkovává životní pojištění, zpracován.


Pozvánku na doškolovací kurs v Brně naleznete ZDE.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.