Jak zlepšit bezpečnost silničního provozu ve městech?


			Jak zlepšit bezpečnost silničního provozu ve městech?
27.6.2019 Spektrum

Ve městech a obcích (neboli v intravilánu) žije více než 70 % obyvatel Evropské unie. Jedná se proto o místa, kde začíná a končí většina cest. V centrech měst se zároveň střetávají různé potřeby účastníků provozu. Narůstají nároky na kvalitní infrastrukturu pro pěší a cyklisty, nové formy mobility, snížení znečištění a další. Mezi těmito potřebami není bezpečnost vždy na prvním místě – a počty úmrtí a zranění neklesají stejně rychle jako na ostatních pozemních komunikacích. Navíc 70 % úmrtí při nehodách připadá na zranitelné účastníky (chodce, cyklisty a motocyklisty).

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.