Ostraha firemních objektů se bez alarmů neobejde. Navíc ušetříte na pojištění


			Ostraha firemních objektů se bez alarmů neobejde. Navíc ušetříte na pojištění

Nesejde na tom, zda vlastníte nebo provozujete malý obchod, dílnu, servis nebo třeba továrnu a související rozlehlý areál. Zabezpečení komerčních prostor je totiž stejně klíčové pro všechny jmenované příklady bez ohledu na jejich rozlohu. Naprosto zásadní roli v něm přitom hrají nejen kamerové systémy, ale také bezpečnostní alarmy, jejichž nabídka je v dnešní době velmi široká. Jak se v ní zorientovat a efektivně tak objekt ochránit před návštěvou nezvaných hostů i živelnými katastrofami?

Proč jsou fyzická ostraha a elektronické zabezpečovací systémy ideální kombinací?

Není žádným tajemstvím, že při zabezpečení objektů je nanejvýš vhodné postupovat komplexně. Fakt, že nejde o prázdnou frázi, nám potvrdil i Pavel Mikšátko, obchodní a technický ředitel renomované české bezpečností agentury TOP security, která se již bezmála 30 let stará o bezpečí svých klientů i jejich majetku: „Při zabezpečení je ideální přemýšlet v souvislostech a nespoléhat se čistě na techniku nebo naopak ryze na lidský faktor. Například, pohybový alarm vás sice upozorní na zloděje, ale poté už je na strážném, aby narušení prostoru prověřil a situaci okamžitě vyřešil. Stejně tak platí, že efektivitu i sebezkušenějšího profesionála vysoce zvýší, pokud se při směně bude moci opřít o podporu moderního elektronického zabezpečovacího systému.“

Výhody bezpečnostních alarmů

Alarmy sice zloděje fyzicky nepřemohou, ale hrají naprosto klíčovou roli v předcházející fázi. Jejich hlavní funkcí je totiž upozornit (majitele, strážného, pult centrální ochrany nebo v krajním případě složky integrovaného záchranného systému) na to, že se v objektu děje něco nestandardního. Ať už jde o rozbití okna, vypáčení dveří nebo vznik požáru.

Samotné upozornění – tedy vyhlášení poplachu – přitom může proběhnout řadou způsobů. Zejména skrze:

  • optický signál (blikače),
  • akustický signál (siréna),
  • automatický telefonní hlásič,
  • GSM bránu,
  • internet,
  • pult centrální ochrany.

Důvodů, proč se alarmy dlouhodobě těší vysoké oblibě zákazníků a současně jsou neustálým předmětem technologického pokroku, je celá řada:

Rychlost a jednoduchost instalace i obsluhy

Ať už jde o dveřní alarm či třeba detektor kouře, instalace není složitá a jde rychle od ruky. To samé lze navíc říct i o následné obsluze alarmů.

Nepřetržitý dohled

Aby měla ostraha objektů a majetku smysl, měla by být nepřetržitá. Alarmy hlídají prostor proti narušení 24 hodin denně a 7 dní v týdnu tak, abyste se mohli v klidu věnovat svým koníčkům, spát nebo třeba odjet na dovolenou.

Prevence

Již samotná přítomnost (nebo domnělá přítomnost) alarmu funguje jako preventivní prvek a prokazatelně dokáže část zlodějů či jiných lidí s nedobrými úmysly od zamýšleného jednání odradit. Čím vyšší stupeň zabezpečení, tím vyšší riziko dopadení pro zloděje, a tím nižší pravděpodobnost, že se k realizaci přestupku nebo trestného činu dotyčný nakonec skutečně odhodlá.

Pojišťovny na alarm slyšíAdobeStock_187866806

Alarmy hrají zcela zásadní roli v tom, kolik zaplatíte za pojištění, respektive kolik v případě vzniku pojistné události utržíte od pojišťovny. (Ne)přítomnost alarmů je v těchto věcech pravidelně a podstatně zohledňována. Další rady a tipy o tom, jak nepřijít o bonusy na pojištění, si můžete přečíst v tomto článku.

Široká škála využití

Alarmy mají dnes mnoho podob, pro které se paleta jejich možného použití stává stále rozmanitější. Na trhu narazíte na dveřní alarm, okenní alarm, detektor kouře nebo třeba plynový hlásič. Nabídka čítá bezdrátový alarm (který můžete snadno přemístit na jiné místo) i drátový alarm, u kterého vás zase nikdy „nepřekvapí“ vybitá baterie – její stav totiž není na rozdíl od bezdrátových variant nutné hlídat.

Napojení na pult centrální ochrany

Alarm je možné napojit na speciální dispečerské pracoviště (tzv. pult centrální ochrany, zkráceně PCO), jehož činností je v podstatě dálková ostraha objektů za využití elektronických zabezpečovacích systémů, čidel nebo právě alarmů. V případě jeho spuštění může pracovník uvědomit majitele, vyslat na místo hlídku nebo zmobilizovat složky IZS.

Kompatibilita

Bezpečnostní alarmy ve všech možných variantách je možné kombinovat s dalšími zabezpečovacími prvky. Typicky tak střeženou budovu hlídají ruku v ruce alarmy, kamerové, přístupové a protipožární systémy apod.

Jaké jsou druhy alarmů a jaké funkce u nich najdete?

Na trhu v současné době narazíte na širokou škálu bezpečnostních alarmů s neméně bohatým seznamem funkcí. Jak se od sebe jednotlivé druhy liší a pro jaké použití se hodí?

1)    Dveřní a okenní alarmy s magnetem

Velmi často využívané jsou tzv. magnetické kontaktní detektory, kam se řadí zejména okenní alarm a dveřní alarm. Jde o zařízení vybavená magnetem tak, že při nedovoleném otevření dveří, okna nebo třeba technické skříně dojde ke spuštění poplachu. Hlavními výhodami alarmů s magnetem jsou snadná a levná instalace a příznivá cena. Z těchto důvodů jsou magnetické kontaktní detektory velmi rozšířené.

2)    Detektory rozbití skla

Magnetické kontaktní detektory jsou v praxi velmi často kombinovány s detektory rozbití skla, které dělíme na dva základní druhy. Prvním jsou detektory umisťované přímo na skleněnou tabuli, kde snímají otřesy a upozornění se spuštěním poplachu vyšlou v okamžiku, kdy je zaznamenána frekvence rázu pro rozbíjení skla. Odlišně funguje druhý typ detektorů rozbití skla, který se umisťuje nikoliv přímo na sklo, ale do těsné blízkosti oken, případně dveří se skleněnými výplněmi. Odtud detektor zaznamenává frekvence, které jsou typické pro rozbíjení (tříštění) skla a následně případně spustí poplach.

3)    Pohybové alarmy

Elektronické zabezpečovací systémy se dnes již zcela běžně opírají mj. i o pohybové alarmy detekující pohyb za užití různých technologií: sledování vibrací, kontaktu, ultrazvuku nebo infračerveného světla. Chcete-li, aby pohybové čidlo s alarmem fungovalo co nejspolehlivěji a nedocházelo k častým planým poplachům, je vhodné spuštění poplachu nastavit v závislosti na splnění dvou a více kritérií.

4)    Detektory kouře, tepla a oxidu uhličitého

Riziko pro všechny soukromé i komerční objekty nepředstavují pouze zloději a vandalové, ale také pohromy způsobené vyšší mocí nebo lidskou nedbalostí. Myslíte-li to s ochranou vašeho objektu vážně, rozhodně se vyplatí investice do elektronické požární signalizace. Moderní detektory umí již v prvopočátku rozpoznat vznik a přítomnost tepla, kouře či oxidu uhličitého a včasným spuštěním poplachu, respektive odesláním upozornění majiteli, bezpečnostní agentuře nebo složkám IZS tak zachránit nejen majetek, ale i zdraví a lidské životy.

5)    Pasivní infračervené detektory

Tato zařízení při své činnosti snímají teplotu ve střeženém prostoru pod libovolnými úhly, a to až do hodnoty 360°, přičemž upozorňují na náhlé změny teploty v daném perimetru. V praxi to funguje tak, že pokud střeženým prostorem projde člověk, snímač detektoru zareaguje na teplotu lidského těla, po průchodu vyčká na opětovné navrácení teploty zpět do normálu a následně spustí poplach, který je reakcí na změny teplot.

6)    Ultrazvukové detektory

Ačkoliv se již v současnosti tolik nevyužívají, sluší se zmínit i ultrazvukové detektory. Ty – jak je již dle názvu patrné – vysílají do prostoru ultrazvukové signály, které se následně odráží od okolních objektů a vrací se zpět. Zaznamená-li detektor pohyb – ať už směrem od detektoru nebo k detektoru, systém stav vyhodnotí jako narušení prostoru a spustí poplach. Ultrazvukové detektory jsou citlivé na zvuky s frekvencí od 15 do 75 kHz.

7)    Infrazvukové detektory

S odlišným rozmezím frekvence pracují infrazvukové detektory, jejichž zvuková citlivost spadá do škály do 20 Hz. Jsou schopné zaznamenat otřesy a zvuky, které vyvolá nejen otevření dveří nebo okna, ale i pouhé činnosti směřující k jejich násilnému otevření (vrtání do zavřených dveří, nátlak na okno s cílem jeho otevření apod.). Alarm by v ideálním případě měl upozornit na narušení prostoru ještě dříve, než dojde k faktickému prolomení bariéry a vloupání se dovnitř. Zásadní je zde tak prevence, kdy většinu zlodějů vyplaší i jen samotná přítomnost, respektive spuštění alarmu.

8)    Kompaktní sledovací radary

Mosty, přehrady, elektrárny nebo třeba elektrické rozvodny. Pro všechny tyto objekty jsou jako dělané kompaktní sledovací radary, které při své činnosti vysílají a současně přijímají mikrovlny. Na základě tohoto procesu dochází k lokalizaci osoby ve střeženém prostoru a následné přenesení její polohy skrze GPS do mapy. To se hodí zejména v rozsáhlých objektech se souvisejícími venkovními areály, kde je jinak obtížné nevítaného návštěvníka vůbec zaregistrovat.

9)    Elektromechanické senzory

Při ochraně objektu s venkovním areálem oceníte elektromechanické senzory, které se instalují na ploty a obdobné konstrukce pevných bariér a překážek. Systém je schopen zachytit i jemné vibrace a díky tomu tak upozorní nejen na poškození, ale i jen pouhé pokusy o útok na konstrukce. Senzory tak bez rozlišení (což je hlavní nevýhodou elektromechanických zařízení) upozorní na silný poryv větru stejně jako na přelézání nevítaného návštěvníka přes plot do areálu. Plusem je naopak snadná instalace.

10) Mikrofonické systémy

Obdobné využití jako elektromechanické senzory mají i mikrofonické systémy. Ochrana spočívá v tom, že se elektromagnetické nebo koaxiální kabely nainstalují na ploty, kde jsou připraveny upozornit na potenciální hrozbu přelezení plotu, přestřižení nebo přeřezání plotu. Součástí nabídky jsou i speciální modely schopné zaznamenávat různé zvukové frekvence i vibrace a reagovat na ně spuštěním poplachu; riziko spouštění těch planých lze eliminovat správným nastavením citlivosti senzorů.

11) Elektrostatické pole

Až do výše 6 metrů lze při ochraně střeženého prostoru zužitkovat bezdotykové snímání elektrostatického pole. Zařízení současně sleduje změnu hmotnosti, změnu pohybu a dobu, po kterou osoba setrvá ve střeženém místě. Spuštění poplachu je zde závislé na současném vyhodnocení všech tří zmíněných proměnných, riziko planých poplachů je zde proto takřka nulové.

Využít můžete i další elektronické systémy, jako například chytré kamerové systémy, přístupové a identifikační systémy, detekční brány a další. Více v článku ZDE.

Jak vybrat vhodný alarm pro zabezpečení firmy?

Jak jste asi z výše uvedeného přehledu pochopili, nabídka bezpečnostních alarmů na trhu je v současnosti skutečně široká a zorientovat se v ní není jednoduché. Poptáváte-li zabezpečení firmy (ať už jde o malou provozovnu v centru města nebo rozsáhlý areál na periferii), doporučujeme vám obrátit se na specializovanou bezpečnostní agenturu, jejíž pracovníci provedou analýzu střeženého prostoru, pojmenují rizika a připraví vám ideální řešení na míru. V případě renomovaných společností bývá součástí takových služeb i zajištění instalace alarmů, jejich pravidelná revize i případný servis. 

Pavel Mikšátko
CEO společnosti TOP security

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS