Searpent Insurance dobývá střední Evropu se svojí automatizací


			Searpent Insurance dobývá střední Evropu se svojí automatizací

Startup Searpent s.r.o., který na konci loňského roku získal financování od fondu Lighthouse Ventures, budí velký zájem mezi českými i zahraničními pojišťovnami. Společnost se zaměřila na využití umělé inteligence a strojového učení při analýze obrazové dokumentace v pojišťovnictví.

Jednotlivé moduly tohoto řešení například upozorňují na pojistné události, které obsahují zfalšovanou fotodokumentaci (Fraud Detection) nebo nabízí možnost vyhledávat v interní databázi fotografií a skenů jednotlivé vizuální elementy, jako jsou loga či razítka, a sledovat tak propojení podezřelých případů (Finder).

V posledních měsících sklízí úspěch s modulem Classy, v němž pojišťovny získávají robustní nástroj pro analýzu fotografií. Jeho funkcionality přitom cílí na dvě oblasti. Tou první je zvyšování kvality fotodokumentace. Nově přijaté fotografie jsou podrobeny kontrole dle zvolených kritérií (v případě pojištění automobilů například zda zaslaný set obsahuje fotografie všech stran vozidla, zda je vozidlo zachyceno celé nebo zda nechybí čitelná fotografie nájezdu) a pokud některé podmínky nejsou splněny, je tato informace započtena do scoringu či je real-time odeslána klientovi a ten je požádán o nahrání lepší fotografie.


Mohlo by vás zajímat: ABI: Jak pojišťovat v případě budoucí pandemie?


Druhou oblastí je pak samotné získávání informací z fotografií. Přečtené číslo VIN nebo model automobilu jsou automaticky porovnány s údaji v pojistné smlouvě a věrohodnost fotodokumentace se tak okamžitě ověří. Nebo jsou tyto informace použity k předvyplnění on-line formuláře a klientovi tak ušetří trochu času. Searpent analyzuje fotografie za pomoci vlastních ML modelů, ale vychází vstříc i pojišťovnám, které již nějaké modely využívají, a nabízí jim možnost zapojit jejich modely do Classy infrastruktury.

Classy aplikace představuje potřebný krok pro automatizaci zpracování fotodokumentace – poskytuje široké možnosti její analýzy a zároveň zajistí, že bude budována obrazová databáze vysoké kvality, která je nutná pro jakékoliv hlubší analýzy v budoucnu.

Kromě samotné funkcionality je pro pojišťovny zásadní také způsob a rychlost implementace. Cloudová architektura s přístupem přes REST API nevyžaduje prakticky žádný zásah do stávající infrastruktury a pilotní provoz může být spuštěn už v řádu dní.


Mohlo by vás zajímat: Věštírna Martina Podávky: Bonus-malus je mrtvý. RIP!


A jaké jsou dosavadní výsledky? Na reálných datech zahraničních pojišťoven bylo zjištěno, že pokud fotodokumentace automobilu při vstupu do pojištění nesplňuje kritéria (vozidlo není na některém snímku celé), je 3× větší pravděpodobnost, že do 4 měsíců bude nahlášeno poškození té části vozidla, která nebyla zachycena. Pojišťovna v takovém případě může faktor nekompletní fotodokumentace započítat do rizikovosti potenciálního klienta, nebo nekompletní fotografii zamítne a vyzve klienta k nahrání nové, kompletní. Pokouší-li se klient o podvod, rychle zjistí, že se o něj bude muset pokoušet u jiné pojišťovny.

Více informací získáte na www.searpent.com nebo adrese hello@searpent.com.

Zdroj: Searpent Insurance

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS