Zájemce o studium MBA Pojišťovnictví by měl mít ujasněn důvod a cíl studia


			Zájemce o studium MBA Pojišťovnictví by měl mít ujasněn důvod a cíl studia

Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., MBA, má zkušenosti z obou stran. Studium MBA si před lety vyzkoušel na vlastní kůži jako klasický student a momentálně působí jako lektor předávající své více než 20leté zkušenosti z praxe v programu MBA Pojišťovnictví. Už před pěti lety jedné z institucí otevření takového programu navrhoval, tehdy se však jeho nápad neujal. Dnes svým předmětem na European School of Business & Management provádí pestrou škálu studentů. Zeptali jsme se jej na to, co si myslí o studiu MBA jako takovém i co by doporučil zájemcům o program MBA Pojišťovnictví. 

Vedle klasické vysoké školy a aspirantury jste absolvoval také studium MBA. Co vás k tomu vedlo?

V praxi jsem se dlouhodobě zabýval i regulací pojišťovnictví v EU. V jisté chvíli jsem si však uvědomil, že by bylo účelné si prohloubit teoretické znalosti, obzvláště pokud jde o legislativu EU a finanční služby jako celek. Proto jsem si zvolil studium MBA zaměřené rovněž na evropská studia. V seminární i závěrečné práci jsem se podrobně věnoval regulaci pojišťovnictví v EU v širším kontextu. Vzhledem k jejich kladnému přijetí jsem poté dané téma ještě více rozvinul a připravil odbornou publikaci, která zaplnila určitou mezeru na trhu pojišťovácké literatury.     

Sám nyní na škole poskytující MBA učíte, konkrétně na European School of Business & Management v programu MBA Pojišťovnictví. Jaký je podle vás přínos studia MBA?

Po ukončení vysoké školy jsem na ní pracoval po několik let jako odborný asistent, takže to bylo moje první povolání. Pozitivní vztah k výuce jsem si uchoval trvale. V pojišťovnictví jsem působil téměř 23 let a získal jsem jisté odborné znalosti především na makroúrovni, které mohu v rámci studijního programu MBA Pojišťovnictví studentům předávat. Přínos studia pro studenta vidím v možnosti rozšířit si znalosti  a koncentrovat se na vybrané odborné téma. Jde o další formu vzdělávání. Reálný přínos je ale podle mého názoru podmíněn celou řadou předpokladů.

Za prvé je důležité, aby se student podrobně seznámil s rozsahem a obsahem studia. Za druhé si musí ujasnit, zda mu vyhovuje forma samostudia, která převažuje. Za třetí si musí umět odpovědět na otázku, proč chce MBA studovat. Když si na ni odpoví a začne studovat, tak je nezbytné si vymezit především cíl studia, resp. závěrečné práce. Při přípravě seminární i závěrečné práce doporučuji si položit otázku, zda by daný výstup bylo možné publikovat v odborném časopise, nabídnout zaměstnavateli apod. Sebehodnocení je v tomto případě nanejvýš vhodné. Prostě přínos nezávisí jen na škole, ale v programu MBA hlavně na přístupu studenta. 

Na co se mohou účastníci studia ve vzdělávacím modulu Pojišťovnictví a pojištění těšit?

Modul Pojišťovnictví a pojištění je v rámci MBA Pojišťovnictví modulem výchozím a více teoretickým než ostatní dva moduly. Snažím se vyložit podstatu a význam pojišťovnictví, vymezit pojištění a pojistné produkty, charakterizovat pojistný trh, vysvětlit regulaci v pojišťovnictví i podstatu marketingu v pojišťovnictví a diskutovat se studenty globální, evropské i tuzemské, zejména produktové výzvy pro pojišťovnictví. Pojistné právo je samostatný modul, v němž se dá řešit i aktuální navrhovaná legislativa, jako například zdanění technických rezerv pojišťoven. Nicméně i výměna názorů na spíše teoretické otázky je často velmi zajímavá.

Kdo jsou vaši studenti? Hlásí se do oboru pojišťovnictví spíš zájemci už z oboru, či ti, kteří se mu teprve chtějí věnovat? 

Zhruba před pěti lety jsem jedné škole navrhl rozšíření programu MBA o pojišťovnictví. Návrh nebyl tehdy akceptován. Proto jsem rád, že se pojišťovnictví ujala ESBM, protože je to další vzdělávací příležitost a obor pojišťovnictví si ji zaslouží. Vzhledem k relativně nedávnému rozjezdu MBA Pojišťovnictví nelze zatím na tuto otázku předložit reprezentativní odpověď.  Dosavadní studenti jsou z pojišťoven, asistenčních společností, firem pojišťovacích zprostředkovatelů, ale i z advokátní kanceláře. Jelikož na Slovensku není zatím otevřeno studium MBA Pojišťovnictví, tak se hlásí též slovenští studenti.  

Téměř každý obor se potýká s nedostatečným počtem specialistů. Vnímáte také nedostatek kvalifikovaných odborníků v oboru pojišťovnictví jako takovém?

Neznám celkovou oborovou analýzu, pokud jde o nedostatek kvalifikovaných odborníků. Z pracovních nabídek zveřejňovaných například pojišťovnami či na oPojištění.cz lze vyvodit, že pojišťovny hledají obchodníky, produktové manažery, různé analytiky, pracovníky do klientského servisu a pro call centra, informatiky apod. Pracovní příležitosti existují i u makléřských firem. V rámci každé pojišťovny je řada velmi specializovaných činností, na které žádná škola detailně nepřipraví. Odborníky si musí dochovat daná pojišťovna. Obecně je ale naprosto jasné, že studium MBA, pokud k němu student odpovědně a cíleně přistupuje, je významným plusem pro přijetí do zaměstnání, nemluvě o možnosti kariérního růstu, pokud je student MBA již zaměstnancem pojišťovny. 

Našli jste odpovědi na všechny tři otázky, které Jaroslav Mesršmíd pokládá, nebo byste s nimi naopak potřebovali pomoci? O tom, jak studium na ESBM funguje, co obsahují tři bloky ročního studia, do kolika splátek si můžete rozdělit školné nebo co udělat proto, abyste mohli nastoupit do studia v co nejbližším termínu s výukou základního bloku již 19. října 2019, se dozvíte na webu ESBM. Nicméně studium si můžete také vyzkoušet nanečisto, absolvováním některých modulů studia, nebo se vyptat ještě před zahájením na všechno, co vás zajímá, studijních koordinátorů ESBM (studium@esbm.cz).  

Zdroj: European School of Business & Management SE ESBM

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS