ABI: Jak funguje pojištění pro případ přerušení provozu?


			ABI: Jak funguje pojištění pro případ přerušení provozu?

Dopady pandemie na národní hospodářství jsou tíživé ve většině zemí světa, Spojené království nevyjímaje. Řada britských podniků se musí vyrovnávat se ztrátou příjmů a logicky se zajímají o rozsah pojištění pro případ přerušení provozu. Výrazně se zvýšil počet dotazů na jednotlivé pojistitele i na Asociace britských pojistitelů (ABI). Ta proto zřídila na webových stránkách speciální rubriku, kde jsou umístěna stanoviska a informace o vazbě pojištění a COVID-19.

Přerušení provozu a COVID-19

Podle názoru ABI není žádná země ve světě schopna zajistit široké poskytování pandemického pojištění. Aby byl tento typ pojištění dostupný, bylo by zapotřebí zapojit stát a získat rozsáhlou podporu, resp. dotace. Stávající standardní typy podnikatelského pojištění, což je typ pojištění, který sjednává většina podnikatelů, poskytují krytí pro značnou škálu „každodenních“ rizik, a to včetně škod způsobených požárem, povodní, krádeží a úrazy.

Každý den vyplatí britští pojistitelé pojištěným firmám v rámci pojištění podnikatelů pojistná plnění ve výši 22 mil. GBP. Vzniká ovšem otázka, zda a která pojištění zahrnují i riziko pandemie. K tomu se vyjádřil i tamní regulátor pojišťovnictví FCA (Financial Conduct Authority) takto: „Většina pojištění má základní krytí a nezahrnuje pojištění pro případ pandemie, a pojistitelé nemají pak povinnost vyplácet plnění z titulu pandemie COVID-19“.


Mohlo by vás zajímat: Stane se Tesla konkurentem pojistitelů? Signály mluví jasně!


V případě, že jsou škody validní, tak pojistitelé podporují klienty pružným vyřizováním pojistných událostí, poskytováním záloh a zodpovídáním četných dotazů. U některých pojistitelů vzrostl například počet telefonických dotazů až o 200 %.  Pracovní odhad ABI je, že britští pojistitelé vyplatí z titulu pandemie celkem 1,2 mld. GBP. Z toho se 900 mil. GBP se týká plnění z pojištění pro případ přerušení provozu.

ABI dále uvádí, že jen velmi malý počet firem si zakoupil pojištění, které zahrnuje pojištění pro případ přerušení provozu z titulu nemoci podléhající ohlášení nebo infekční nemoci. Obvykle mezi nemocemi podléhajícími ohlášení nefigurují v příslušném seznamu specifické nemoci, jako je COVID-19. Nejsou-li ovšem nemoci podléhající ohlášení či infekční nemoci specifikovány, tak to potencionálně umožňuje vznést nárok na plnění z důvodu dopadů pandemie. Taková pojištění lze ovšem využít jedině tehdy, jestliže nemoc je „přítomna“ v provozu. Tedy krytí připadá v úvahu jen tehdy, jestliže podnikatelská zařízení byla infikována nemocí a kdy budovy musejí být uzavřeny a vyčištěny.


Mohlo by vás zajímat: ČNB: Jaká je úspěšnost odborných zkoušek za 2Q 2020?


Přerušení provozu a státní podpora

ABI obdržela rovněž řadu dotazů týkajících se vazby mezi pojištěním a státními dotacemi či podporou. V tomto případě se rozhodla zveřejnit otevřený dopis generálního ředitele Huwa Evanse. V něm je uvedeno, že v malém počtu případů, kdy plnění z pojištění připadalo v úvahu, byly kladeny otázky, proč má být pojištění dotčeno platbami státních dotací. Evans k tomu sdělil, že státní podpora či dotace nahrazují podnikům ušlé příjmy a takto jsou také chápány pro daňové účely. Pokud by pojistitelé provedli platby nad rámec pojistné smlouvy, aby podpořili další činnost firem, tak by nebyli schopni si zajistit úhradu odpovídající části těchto plateb ze zajištění.

Pojistitelé by se dostali i do rozporu s regulatorními požadavky, které od jejich manažerů vyžadují, aby drželi správnou výši finančních prostředků na krytí škod, k nimž se smluvně zavázali, a řídili firmy obezřetně a zodpovědně. Evans proto v dopise jednoznačně odmítl názor, že by pojistitelé považovali dotace za ochranu proti škodám. Pojistitelé podle Evanse rozpoznají, kdy byl ušlý příjem již nahrazen, a vyhýbají se dvojí náhradě škody u daného žadatele.  

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články