Makroekonomická „neprognóza“ v době koronavirové. Experti odmítli spekulovat


			Makroekonomická „neprognóza“ v době koronavirové. Experti odmítli spekulovat
6.5.2020 Spektrum, Koronavirus

Koronavirus vyvolal ekonomickou krizi, jejíž průběh a následky v tuto chvíli nelze v plném rozsahu předpovídat, i když se množí statistické údaje, z nichž lze postupně začít skládat a průběžně upřesňovat obrázek o stávajícím i budoucím ekonomickém vývoji nás i v zahraničí. Z diskuze prognostického týmu České bankovní asociace složeného z ekonomických expertů členských bank proto tentokráte nevyplynula klasická prognóza, ale podstatné závěry a postřehy k možnému dalšímu ekonomickému vývoji Česka. Hlavní shoda panovala na tom, že nejvíce bude krizí postižen sektor služeb a pro návrat do normálu, který ovšem nelze očekávat rychle, je nejdůležitější rychlost a cílenost hospodářských politik včetně politiky měnové a fiskální. Zásadní bude především oživit export a udržet nezaměstnanost na nízkých úrovních. Mimo koronavirus upozornili experti i na další aktuální ekonomická rizika, k nímž patří vývoj cen ropy a aktuální sucho, které panuje v Evropě.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.