Německý přístup. Průvodce labyrintem IDD


			Německý přístup. Průvodce labyrintem IDD

V 52. čísle Spolkového věstníku zákonů (SRN) ze dne 28. července 2017 byl zveřejněn zákon k implementaci směrnice (EU) 2016/97 o pojišťovacím obchodu a o změně dalších zákonů. Na základě toho zveřejnil GDV 22. září 2017 Průvodce labyrintem IDD, v němž se stručnou a výstižnou formou prezentují změny v oblasti distribuce pojištění. 

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.