Karel Veselý

Karel Veselý

Funkce: Partner v oddělení poradenských služeb pro pojišťovnictví, Deloitte

Karel Veselý je partnerem v oddělení poradenských služeb pro pojišťovnictví společnosti Deloitte. Karel má rozsáhlé zkušenosti z oblasti pojišťovnictví, kde se pohybuje již od roku 1997.

U Aviva životní pojišťovny působil v letech 2000 až 2005 jako vedoucí vývoje produktů, dále do roku 2008 jako obchodní ředitel a následně do roku 2010 jako generální ředitel. Vedl vývoj řady úspěšných produktů životního pojištění, které byly opakovaně oceněny v soutěži o nejlepší finanční produkty Zlatá koruna.

Jako obchodní ředitel byl Karel přímo odpovědný za vedení interní obchodní sítě zhruba 500 poradců a během dvou let zvýšil její výkonnost o 40 %. V pozici generálního ředitele převzal zodpovědnost i za externí obchodní kanály, ve kterých se pak Avivě během jednoho roku podařilo ztrojnásobit objem nového obchodu. Navzdory ekonomické recesi tak Aviva ČR dosáhla v roce 2009 rekordní počet nově uzavřených pojistných smluv.

Ve společnosti Deloitte pracuje Karel Veselý od roku 2010. Účastnil se projektů v pojišťovnách v České republice a střední a východní Evropě, konkrétně v oblasti obchodních kanálů, změny korporátní struktury a Solvency II.

Karel Veselý má doktorát z matematicko-fyzikální fakulty UK v Praze.

LinkedIn profil