Michal  Weber

Michal  Weber

Funkce: obchodní ředitel společnosti Agroteam CZ s.r.o.

Vystudoval Jihočeskou univerzitu v Českých Budějovicích. Již při studiích se aktivně vě­noval zemědělství se zaměřením na země­dělskou techniku. Hned po státních zkouš­kách v roce 2012 nastoupil do společnosti Agroteam CZ na pozici projektového manažera v oblasti dotačního poradenství. Od roku 2016 ve společnosti zastává funkci obchod­ního ředitele.

Celý život se snaží řídit mottem, respek­tive citátem Steva Jobse: „Mějte odvahu jít za svým srdcem a intuicí. Protože ty už ně­jak vědí, kým se ve skutečnosti chcete stát. Všechno ostatní je vedlejší.“

Agroteam CZ s.r.o.