Otokar Cudlman

Otokar Cudlman

Funkce: Ředitel HDI Versicherung AG, org. složka v Praze

Ředitel HDI Versicherung AG, org. složka v Praze

 

 

 

Po studiích začínal v roce 1983 v České státní pojišťovně v neživotním pojištění jako likvidátor majetkových pojistných událostí na pobočce a oblastním závodě v Plzni. V pojišťovnictví působí bez přestávky více než 30 let.

Od počátku roku 1992 připravoval pojistné podmínky pro vstup německé pojišťovny Gothaer (Köln) na území Československa, později jen České republiky. Gothaer obdržel jako první německá pojišťovna v ĆR na podzim roku 1992 povolení k provozování pojišťovací činnosti od tehdejšího dozorčího orgánu na MF ČR. Od října 1993 vedl její pobočku v Praze.

V roce 2005 přijal nabídku jiné německé pojišťovny HDI (Hannover) a stal se ředitelem její pobočky pro ČR, později v roce 2007 došlo ke sloučení s pobočkou další německé průmyslové pojišťovny Gerling (Köln).

Byl přítomen u ukončení československé asociace pojišťoven a zakládajícím členem ČAP, několik let vedl vzdělávací sekci ČAP, byl členem redakční rady časopisu Pojistný obzor. Je dlouholetým členem česko-německé průmyslové a obchodní komory v Praze.

K jeho zálibám patří turistika, jízda na kole, lyžování.

Rozhovor