Soutěž Česká inovace ocenila projekt Allianz Client Board


			Soutěž Česká inovace ocenila projekt Allianz Client Board
13.5.2014 Tiskové zprávy

Allianz je pravidelně úspěšná v nejrůznějších odborných i laických soutěžích pojišťoven, ale účastní se i soutěží mimo svůj obor. Před nedávnem „zabodovala“ v soutěži Česká inovace 2013, kde se stala finalistou v kategorii Inovativní firma. Porota ocenila její projekt Allianz Client Board (ACB), který vznikl před dvěma lety v oddělení marketingu.

Allianz Client Board je zákaznická skupina, která zapojuje klienty Allianz do rozhodovacích a inovačních procesů firmy. Skupinu tvoří v současné době 400 lidí z celé České republiky, kteří mají zkušenosti s produkty Allianz. „Jednoduše řečeno, tato skupina slouží jako poradní orgán, který nám poskytuje velmi cennou a rychlou zpětnou vazbu na naše produkty a služby, podobu jejich představení na veřejnosti, ale i fungování portálu MojeAllianz a řadu dalších témat. Nejde však „pouze“ o získávání zpětné vazby a pohled do světa klientů, ale o skutečnou spolupráci postavenou na dobrovolnosti a ochotě klientů ovlivňovat chování své pojišťovny,“ uvádí Iva Hrubešová, která stála u zrodu myšlenky ACB a celý projekt vede.

Jaká konkrétní problematika se na této platformě řeší a o čem v ní lidé aktuálně diskutují? Například jaká připojištění k povinnému ručení by uvítali, jaký způsob platby pojistného jim vyhovuje, co si myslí o placení složenkou, jak se jim líbí nová obchodní místa… Jedním z prvních témat byly v roce 2012 propagační materiály. Právě podle připomínek klientů pak byly upraveny produktové letáky do podoby, kterou Allianz aktuálně používá.

Allianz vytvořila pro klienty sociální web na online platformě Ning.com, který má prvky uzavřené sociální sítě a umožňuje publikaci témat, článků, fotografií, videí a neveřejnou diskusi s vybranou skupinou zákazníků. Každý klient vstupuje do systému prostřednictvím svého uživatelského jména a hesla. Klienti byli do ACB pozváni nejprve prostřednictvím skupinových diskusí a následně pomocí videokonferencí. Webová aplikace poskytuje prostor jednak pro komunikace Allianz s klienty, ale také pro komunikaci mezi klienty navzájem.

Allianz

Zdroj: Allianz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články