Internet věcí mění svět pojišťoven i finančních institucí    


			Internet věcí mění svět pojišťoven i finančních institucí    
20.11.2018 Technologie

Moderní technologie ovlivňují téměř všechny obory lidské činnosti, proto ani finanční a pojišťovnický sektor nezůstávají stranou. Jedním z fenoménů dnešní doby je internet věcí, který může právě těmto odvětvím poskytovat velké příležitosti rozšíření portfolia o služby eliminující dopady pojistných událostí, a to díky jejich včasné detekci a upozornění klienta. Více se dočtete v článku publikovaném v novém vydání časopisu Pojistný obzor.    


Pojistný obzor ke stáhnutí ZDE.


Internet věcí (Internet of Things, IoT) představuje skupinu infrastruktur propojující připojené objekty (tj. senzory a aktuátory komunikující s ostatními zařízeními), která umožňuje jejich řízení, shromažďování jimi generovaných dat a přístup k nim. V současné době se IoT zakládá zejména na jednoduchých a levných senzorech, jež nevyžadují příliš sofistikovanou montáž ani budování speciální komunikační infrastruktury. Senzory jsou většinou napájeny z baterií s výdrží několik let a měsíční provozní náklady se pohybují v řádu desítek korun. Právě jednoduchost a dlouhá výdrž baterií v senzorech, bez nutnosti častého servisu, představují hlavní benefity IoT.

Ty jsou však vykoupeny již zmiňovanou jednoúčelovostí detekčních zařízení a omezenými možnostmi komunikace, i proto je nutné zvažovat všechna pro a proti již při technickém návrhu finálního řešení a zohlednit to, že samotné senzory, i když budou sebevíc přesné, samy o sobě neznamenají nic, nejsou-li připojeny k sofistikovanému informačnímu systému, který umožní efektivně odhalovat rizikové situace a včas informovat klienty.

IoT je zkrátka o účinně fungujícím ekosystému čítajícím kvalitní senzory, spolehlivou komunikační síť a dobře nastavený informační systém umožňující zpracování velkého množství dat a jejich vyhodnocení a vizualizaci. Když se budeme zabývat využitelností IoT v pojišťovnictví a finančnictví, existuje mnoho veličin a životních situací, které se dají měřit a nevyžadují za každých okolností on-line komunikaci mezi senzorem a centrálním systémem, detekujícím anomální stavy, zejména v retailovém odvětví.


Mohlo by vás zajímat: Návrh na rozšíření evropských pravidel pro bezpečnou silniční infrastrukturu


Jako příklad můžeme uvést včasné odhalení dlouhodobě tekoucí vody při náhlé havárii rozvodu v bytě či domě, zahoření elektroinstalace anebo narušení rekreačního objektu zlodějem. Všechny tyto situace, pokud jsou včas zachyceny a klienti na ně na základě upozornění ze strany pojišťovny adekvátně zareagují, mohou snížit případné následky, a tedy i výši pojistného plnění ze strany pojišťovny. Asi pro žádného z klientů pojišťoven není nikterak příjemné, pokud musí řešit složitou pojistnou událost a dokládat požadované dokumenty, kterými celý kolotoč oprav a nákupu nového vybavení teprve začíná.

Daleko raději by byli, kdyby následky havárií byly co nejmenší a oni neměli žádné další starosti. IoT v odvětví středních a velkých firem Příležitosti pro pojišťovací a finanční byznys se však ukrývají nejen v aplikacích pro domácnosti a další retailovou klientelu, ale také v odvětví středních a velkých firem, a to zejména v oblasti výroby.

Právě výrobní stroje jsou firmami totiž velmi často pořizovány prostřednictvím finančního leasingu, kdy je výsostným zájmem poskytovatele leasingu, aby věděl, jak je s jeho majetkem dlouhodobě nakládáno, i s ohledem na současnou a budoucí hodnotu leasovaného majetku. IoT v tomto případě může pomoci k pravidelnému monitorování stavu výrobních zařízení a ke včasné detekci anomálií v jejich fungování, které eliminují fatální poruchy, mající vliv na výši servisních nákladů i na kapacitu výroby.


Mohlo by vás zajímat: Nabídka telematiky v autopojištění pro německé zákazníky se tenčí


Tím pádem je možno efektivněji zajistit, že je leasované zařízení servisováno odpovídajícím způsobem, který zajišťuje dosažení předpokládané hodnoty po skončení finančního leasingu, a rovněž jsou eliminovány potenciální pojistné události spojené s poruchami výrobního stroje. Poznamenejme však, že správně vyhodnotit poruchový stav výrobního stroje není nikterak jednoduchou úlohou a vyžaduje poměrně detailní znalost jeho fungování.

S trochou nadsázky se přesto dá říct, že IoT by mohlo do budoucna nahradit zkušené výrobní matadory, kteří dokážou detekovat poruchu výroby pouhým sluchem, a včas zabránit fatálním problémům. Současně se vším, co uvádíme, je však nutné poznamenat, že IoT v oblasti výrobních podniků mění mnohé, zejména proniká do výrobních procesů a zásadním způsobem navyšuje nároky na pracovníky i jejich znalosti a dovednosti.

Padají tak hranice mezi IT specialisty a výrobními odborníky, kteří spolu musí nově velmi úzce spolupracovat, což nemusí být úplně jednoduché, neboť tyto dva světy byly dlouhodobě odděleny a nejsou zvyklé spolu komunikovat, natož pak spolupracovat. IoT je sice fenoménem dnešní doby, nesmíme ale zapomenout, že se jedná pouze o technologii, kterou je potřeba správně uchopit, aby nám dobře sloužila a plnila naše očekávání.

Pojistný obzor ke stáhnutí ZDE

Pro Pojistný obzor

Doc. Ing. Zdeněk Lokaj, Ph.D.

Fakulta dopravní ČVUT v Praze

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články