Kyberkriminalita jako strašák německých pojišťoven

Německé pojišťovnictví zná pět nejvýraznějších současných trendů: sílící regulace, Big Data a prediktivní analytika, individualizace produktů, umělá inteligence a kybernetická kriminalita. Naopak témata jako je 3D tisk nebo virtuální realita zatím nehrají v horních patrech managementu pojišťoven důležitou roli. Takové závěry přinesla anketa mezi odborníky sdruženými v síti Insight.

Anketou bylo obesláno celkem 63 expertů na pojišťovnictví, z nichž 57 % pracuje v některé pojišťovně. Zbývajících 43 % dotázaných patří naopak k partnerským a dodavatelským firmám, které s pojišťovnami úzce spolupracují. Podle těchto odborníků je zájem nyní zaměřen vedle regulatorních požadavků na nové technologické otázky inteligentního získávání a zpracování dat pojistitelů.

Jiné aktuální technické trendy, jako je 3D tisk nebo virtuální realita nehrají dnes žádnou významnou roli. Například 3D tisk vidí 58 % respondentů jako „absolutně nerelevantní“. U virtuální reality panuje podobný nezájem u 26 % dotázaných. Překvapivé je zjištění, že ani internet věcí (IoT) příliš netáhne: byl „nijak zvlášť relevantní“ pro 24 % dotázaných, a pro 12 % dokonce „zcela nerelevantní“.


Mohlo by vás zajímat: Postřehy Evy Gmentové: Technika nám vládne


Rozdílné byly odpovědi u otázky, jak dobře je celá branže pojišťovnictví připravena na aktuální trendy. Zde asi 52 % expertů bylo toho mínění, že jsou podle svého osobního odhadu „velmi dobře“ nachystáni na současné regulatorní požadavky. A 40 % oslovených expertů je „velmi dobře připraveno“ na téma extrémních výkyvů počasí.

O něco obezřetněji vidí oslovení odborníci téma chráněných blockchain databází. Tématem se „už intenzivněji zabývají“. Nicméně doposud vidí jen málo příkladů využití pro nové technologie. Naopak velký prostor přikládají umělé inteligenci. Nicméně 71 % respondentů je toho názoru, že pojišťovny na ni zatím nejsou příliš připravené; 14 % dokonce tvrdí, že nejsou připraveny vůbec.

Celkově se cítí dotázaní odborníci z pojišťoven býti lépe vyzbrojeni na nové trendy než jejich kolegové z příbuzných nebo dodavatelských oborů mimo pojišťovny.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS