Jak se kradou auta v Německu? Svaz německého pojišťovnictví zveřejnil data.


			Jak se kradou auta v Německu? Svaz německého pojišťovnictví zveřejnil data.
7.11.2016 Zahraničí

GDV zveřejnil dne 11. října 2016 statistiku o ukradených pojištěných vozidlech za rok 2015. U většiny sledovaných ukazatelů došlo ve srovnání s rokem 2014 k nárůstu, přičemž pojistné plnění na jednu pojistnou událost dosáhlo dokonce rekordní výše.

V roce 2015 bylo podle statistiky GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft – Celostátní svaz německého pojišťovnictví) ukradeno ve Spolkové republice Německo (SRN) 18 659 osobních vozidel, jež byla havarijně pojištěna, což je o 4 % více než v roce 2014. Protože průměrné pojistné plnění na jednu pojistnou událost (krádež) dosáhlo částky 15 611 eur, což je rekordní výše, vzrostla celková hospodářská škoda z cca 262 na více než 291 mil. eur (+ 11 %). 

Nejvíce byli krádežemi postiženi majitelé SUV (Sport Utility Vehicle). Mezi nejčastěji kradená vozidla patřila drahá auta jako Range Rover, Toyota Land Cruiser, Lexus RX350, Audi Q7, BMW X6 a X5. U zlodějů byly nejoblíbenější značky Land Rover a Jaguar. Například z aktuální řady Range Rover bylo „štípnuto“ téměř 200 ks; na jednu pojistnou událost pojistitelé vyplatili v průměru téměř 66 000 eur. Celkově u modelů Land Rover bylo zjištěno 5,2 krádeží na 1000 havarijně pojištěných vozidel. Tento ukazatel – míra krádeží – činil u značky Jaguar 1,7, Audi 1,3, Porsche 1,2 a BMW 1,0.


Mohlo by vás zajímat: Autokrádeže a kuriozity


Vývoj krádeží aut byl v jednotlivých spolkových zemích odlišný. Více aut bylo ukradeno v Hamburku (+14 %), Dolním Sasku (+18 %), Severním Porýní-Vestfálsku (+11 %), Durynsku (+11 %) a Sasku-Anhaltsku (+ 11 %). Méně krádeží se událo v Bádensku-Württembersku (- 5 %), Sasku (- 7 %), Šlesvicku-Holštýnsku (- 5 %) a v Sársku (- 22 %). V zásadě je nadále riziko krádeže vyšší ve velkých městech než na venkově. Zdaleka nejvyšší míru krádeží měl Berlín. V průběhu roku 2015 bylo pouze zde ukradeno 3200 osobních vozidel, což odpovídá míře krádeží ve výši 3,5 na 1000 havarijně pojištěných vozidel. Za celou SRN činila míra krádeží v roce 2015 zhruba 0,5.

Zdroj: GDV

Foto: Can Stock Photo / djedzura

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články