Pojištění aut v USA


			Pojištění aut v USA
7.5.2008 Zahraničí

Zatímco u nás mají motoristé povinně uzavřeno povinné ručení a k tomu navíc snad ještě havarijní pojištění, v USA si lze vybrat pojištění šité na míru každému motoristovi.

 

 

 

 

 

*Pojištění odpovědnosti (v podstatě naše povinné ručení). Jde o pojištění úhrady nákladů v případě automobilové nehody, při které pojištěný způsobí jinému účastníkovi automobilového provozu zranění nebo škodu. Tvoří ho dvě pojistné smlouvy, jednou z nich je pojištění odpovědnosti v případě tělesného zranění, druhou je pojištění pro případ majetkové škody. Pojištění odpovědnosti je vyžadováno prakticky ve všech státech. Regulace pojištění odpovědnosti se mění stát od státu a konkrétní požadavky závisí na místu bydliště, typu pojistky a na pojistném krytí.

 

*Pojištění tělesného zranění je součástí povinného ručení, které pojišťuje řidiče pro případ zranění, které způsobí jiným účastníkům silničního provozu v případě automobilové nehody. Tvoří ho dvě hodnoty: první udává limit nákladů pojistného krytí na jednu zraněnou osobu, druhý údaj je limitem, který kryje škody všem zraněným. Jde o velmi důležitou pojistku.

 

*Pojistné krytí majetkových škod. Je součástí povinného ručení a pojišťuje svého majitele na škody způsobené na cizím majetku při automobilové nehodě. Pojem „majetek“ zahrnuje jiná auta, ale i domy, okna, telefonní budky, sloupy elektrického vedení atd.

 

*Pojištění plateb lékařům – z pojištění se hradí lékařské účty za škody na zdraví všem pojištěným, mezi nimiž může být kromě řidiče i jeho rodina, spolucestující, zranění při nehodě, a to nezávisle na tom, kdo nehodu způsobil. Tento druh pojištění je v některých státech požadován povinně, ale ne ve všech.

 

*Personal Insury Protection – PIP – jde o podobné pojištění jako v předcházejícím odstavci, jen s širším pojistným krytím. Z něho lze například hradit i ztrátu automobilu.

 

*Pojistka proti nepojištěným: zní to sice zvláštně, ale jde o pojistku, která kryje náklady zranění nebo škody, způsobené jiným řidičem, který je nepojištěný. Pojištěný je v tomto případě držitel pojistky, řidiči (jmenovitě) a každý cestující. Pojistka má limit pro tělesné zranění a na majetkové škody. V některých státech je pojistka vyžadována povinně.

 

*Havarijní pojistka - pomáhá uhradit opravu vozu poškozeného při nehodě. Pojistka je vždy nepovinná.

 

*Pojištění na více rizik – kryje náklady na opravu vozu nebo na pořízení nového auta, pokud bylo to původní odcizeno, zničili ho vandalové, nebo bylo zničeno v důsledku živelných škod, jako je oheň, povodeň, nebo pádem budov. Pojistka je vždy nepovinná.

 

Přeloženo z Economy Watch

Zdroj: Economy Watch

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

RSS