Pojistné podvody - největší problém srbského trhu


			Pojistné podvody - největší problém srbského trhu
8.3.2013 Zahraničí

Na srbském  pojistném trhu se fenomén pojistného podvod týká  převážně havarijního pojištění, povinného ručení a pojištění majetku, uvedl Vladan Manic, generální tajemník Asociace srbských pojistitelů. "Odhaduji v této souvislosti ztrátu ve výši 2 až 4 milionů eur za rok, což je docela významná položka", zdůraznil.

"Podvody se objevují jak v tuzemsku, tak pocházejí ze zahraničí. Obvykle hovoříme o organizovaných skupinách. Například proces s osmi podezřelými probíhá v současné době před soudním dvorem v srbském městě Subotica. Škoda, způsobená pojistným podvodem, přesahuje 250 000 eur a byla způsobena  osmi pojistitelům v Srbsku a vyplývá z fingované nehody na území Maďarska. Pachateli jsou však srbští občané", uvedl Vladan Manic.

Většina srbských pojišťoven z těchto důvodů vytvořila speciální oddělení, zabývající se pojistnými podvody. Komise pro boj proti podvodům byla založena v rámci Asociace srbských pojistitelů. Mezi členy patří přední pojišťovací specialisté z oblasti boje proti podvodům. Asociace umožňuje rovněž výměnu údajů o konkrétních případech podvodů mezi pojišťovnami.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.