Slovenské pojišťovny budou odvádět 8 % ze všech neživotních produktů


			Slovenské pojišťovny budou odvádět 8 % ze všech neživotních produktů
22.9.2016 Zahraničí

Vláda na Slovensku schválila návrh novely zákona o pojišťovnictví, která zavazuje pojišťovny povinností platit 8% odvod ze všech prodaných neživotních produktů. Do teď ho pojišťovny vyplácely pouze z povinného ručení.

Pro pojišťovny to bude znamenat náklady ve výši 55,6 milionů eur. „Osmiprocentním odvodem z neživotního pojištění, se budou pojišťovny snažit přenést do zvýšení pojistného a zatíží tak nejen průmysl, ale i občany, kteří jsou zodpovědní a pojišťují svůj majetek. To může být vnímáno jako jistý trest za jejich odpovědnost, “ reaguje viceprezident Asociace zaměstnavatelských svazů a sdružení SR Rastislav Machunka.

Materiál však uvádí, že potenciálně sekundární vlivy se nedají kvantifikovat. Ministerstvo financí neví jistě, zda mohou ceny pojistného na trhu skutečně stoupnout. Důvodem je podle rezortu velká konkurence na slovenském pojistném trhu, která může tlumit případné snahy o zvyšování pojistného. Takže pojistné se může zvýšit, ale v podstatně nižší míře, uvádí materiál rezortu financí.

Slovenská asociace pojišťoven kategoricky nesouhlasí s iniciativou zavést nepřímé skryté zdaňování ve formě takzvané odvodové povinnosti, určené jako část z přijatého pojistného, nebo výnosů, bez zohlednění příslušných nákladů v souladu se zákonem o dani z příjmu.

Takováto forma zdaňování je podle přesvědčení asociace pojišťoven v rozporu s Ústavou a v rozporu s pravidly férového zdanění. Zároveň je podle asociace diskriminační, protože je aplikovaná jen na neživotní pojištění, bez prokázání existence relevantních nákladů vyvolaných tímto sektorem, které by měla pokrývat.

Podle Slovenské bankovní asociace představuje záměr další z množství nesystémových opatření státu. Dotčené pojišťovny budou muset odvod promítnout do ceny svých pojistných produktů, což se podle bankovní asociace přenese na platitele pojistného. Vzhledem k tomu, že mnohé subjekty mají zákonnou povinnost, mít uzavřený určitý druh neživotního pojištění, například pojištění odpovědnosti, úvěru, nemovitosti a podobně, nemají možnost vyhnout se důsledkům zavedení odvodu.

Současná právní úprava v zákoně o pojišťovnictví upravuje odvod části pojistného pro pojišťovnu ve výši 8 % z povinného pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozováním motorového vozidla z činnosti vykonávané na území Slovenské republiky za předcházející kalendářní rok na osobní účet ministerstva vnitra.

Prostředky z účtu rozděluje ministerstvo vnitra, po projednání s ministerstvem financí hasičským jednotkám, například na úhradu nákladů spojených s obnovou materiálně technického vybavení, nebo složkám rezortu vnitra na objasňování příčin nehod v silniční dopravě.

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články