Slovenský vývoj: MF bude regulovat provize. Samostatně pro pojistný a bankovní trh


			Slovenský vývoj: MF bude regulovat provize. Samostatně pro pojistný a bankovní trh

Podmienky finančného sprostredkovania a poradenstva na Slovensku sa budú meniť. A to už od januára budúceho roka. Ministerstvo financií má na stole ďalšiu pracovnú verziu, ktorá má regulovať trh v oblasti poistenia. O čo pôjde?

Rezort financií pre portál oPoisteni.sk potvrdil, že najskôr do novely zákona o finančnom sprostredkovaní implementuje európsku smernicu o distribúcii poistenia IDD a následne pristúpi ku komplexnejšej regulácii odmeňovania finančných agentov.

Čo sa chystá v legislatíve

Na Slovensku pôsobí v súčasnosti viac ako 30-tisíc finančných agentov. Novela zákona má reagovať na problémy z praxe, najmä v súvislosti s požiadavkami na odbornú spôsobilosť finančných sprostredkovateľov. Zároveň má dôjsť k zmene pri vyplácaní provízií v čase, ktorý má zredukovať počty tzv. jednorazových" finančných agentov, ktorí uzavrú len niekoľko zmlúv vo svojom najbližšom okolí a svoju činnosť následne skončia. Prvý pôvodný pracovný návrh však predložil pred zhruba štyrmi mesiacmi rezort nečakane nie v zákone o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve, ale v zákone o poisťovníctve.


Mohlo by vás zajímat: Slovenská pojišťovna Rapid Life v nucené správě. Zasahovala policie


Novela mala prikázať vyplácať odmenu pre finančných agentov na dlhý čas, teda konkrétne plánovala rozložiť provízie za poistné produkty i za sprostredkovanie úverov počas 7 rokov. Odborníci z praxe namietali, že rezort sa v danom návrhu vôbec nezamýšľal nad sprofesionalizovaním tohto sektora, avšak hrozilo, že z maklérov sa stanú viazaní finanční agenti. Podľa našich informácií, rezort pripravuje ďalšie dva alternatívne návrhy, ktoré majú počítať s päťročným obdobím.

Provízie samostatne pre banky i poisťovne

Ministerstvo financií však konkrétnejšie zmeny nechce zatiaľ komentovať, avšak potvrdilo, že na zmenách zákona o finančnom sprostredkovaní pracuje. „V prvom kroku sa do novely implementuje smernica IDD a  zapracúvajú sa viaceré poznatky Národnej banky Slovenska. Druhý krok sa týka komplexnejšej regulácie odmeňovania finančných agentov,“ hovorí Alexandra Gogová z tlačového odboru rezortu.

Ako ďalej Gogová spresňuje, o pracovnej verzii regulácie ministerstvo už rokovalo s odbornou verejnosťou, so zástupcami dotknutých asociácií i regulátorov. „Výsledkom týchto rokovaní je modifikovaná verzia regulácie provízií, ktoré sú riešené samostatne pre poistný trh a bankový trh, nakoľko ide o rôzne sektory,“ tvrdí Gogová. Časť opatrení by mala vstúpiť do platnosti od januára budúceho roka a ďalšie opatrenia následne v ďalších rokoch, potvrdila hovorkyňa. Všetko však bude predmetom budúcich rokovaní.

Zasiahnu zmeny okrem životného aj neživotné poistenie?

Rezort chce dosiahnuť, aby na trhu finančného sprostredkovania pôsobili iba kvalitní odborníci, ktorí budú v prvom rade sledovať záujmy klientov a poskytovať im odborné služby. „Cieľom je sprehľadniť sprostredkovanie tak, aby klient vedel za čo, komu a koľko platí. Chceme, aby profesionálni sprostredkovatelia, ponúkali klientom adekvátne produkty a poskytovali im dlhodobú starostlivosť. Malo by sa tým obmedziť časté prepoisťovanie klientov. Ďalším efektom by malo byť aj zlacnenie finančných produktov," uzatvára hovorkyňa. Nevyjadrila sa však k tomu, či sa navrhované novinky dotknú rovnako životného poistenia, ako aj neživotného sektora, kde v princípe nemajú opodstatnenie.


Mohlo by vás zajímat: Klíčový nález: Ústavní soud vyhověl stížnosti ČKP


Hlavným problémom totiž podľa odborníkov je odmeňovanie maklérov pri zmluvách o životnom poistení, kde v prvých dvoch rokoch klient stráca finančne na tom, že platí len províziu. Riešením by bolo stanoviť prísnejšie podmienky pri skúškach finančného vzdelávania a treba klásť dôraz aj na odbornú prax. Potom sa trh vyreguluje sám a vytlačí tých, ktorí dané podmienky nesplnia...

Uplynulé mesiace sme na portáli oPoisteni.sk prinášali postrehy odborníkov na pripravované novinky v praxe, ktoré vychádzali z pracovnej verzie novely zákona o poisťovníctve. Prinášame výber citácií expertov, s odvolaním sa na pôvodné články. Dôležité podľa nich bolo, aby rezort legislatívu upravil tak, aby bola prínosom pre celý finančný trh. A to bude potrebné zohľadniť aj pri ďalších návrhoch rezortu financií. Kde teda vidia odborníci hlavné rezervy v praxi?

Martin Žáček,  generálny riaditeľ UNIQA poisťovne

Pôvodný návrh regulácie, tak ako bol postavený, bol veľmi nešťastný. Regulácia v oblasti neživotného poistenia nemá žiadne opodstatnenie, dokonca by mohla pôsobiť úplne kontraproduktívne - významne by sa znížila dostupnosť poistných produktov pre širokú spotrebiteľskú klientelu. Návrh čiastočnej daňovej neuznateľnosti nákladov na provízie by bol v rámci Európskej únie celkom ojedinelý a tento postup treba zásadne odmietnuť. Adaptácie v oblasti životného poistenia sú určite oblasťami, o ktorých by sa mala viesť diskusia, jej cieľom by však mal byť rozumný kompromis, ktorý by posilnil ochranu klienta, sprostredkovateľ by dostal za kvalitné odvedenú prácu spravodlivú odmenu a poisťovňa bola schopná realizovať primeraný zisk. Problémom trhu je fakt, že mnoho poistných zmlúv životného poistenia sa končí predčasne. Sú uzatvárané na obdobie 20 až 30 rokov a majú klienta dlhodobo zabezpečiť. Myslím, že riešenie, ktoré bolo po dlhých diskusiách prijaté v susednej Českej republike, kde sa riešila podobná situácia, je rozumným kompromisom, ktorý bude schopný tento problém výrazne utlmiť.

Vladimír Matuščin, zakladateľ a koordinátor siete INSIA na Slovensku a konateľ INSIA Delman

Úprava legislatívy sa dá riešiť osobitým finančným vzdelávaním, ktoré môžu makléri hradiť v určitej výške z vlastných zdrojov. Rezort financií chce vylúčiť z finančného trhu práve tých tzv. jednodňových maklérov, ktorí si poisťujú len rodinu či užší okruh známych, potom sa stiahnu a zostanú po nich problémové poistné zmluvy. Aj my, profesionáli v odbore, proti tomu bojujeme. Multi Level Marketing a jeho MLM štruktúra škodí celému finančnému trhu. Je založený predovšetkým na získavaní nových ľudí, ktorí sa zapoja „do systému“, ale skutočná odbornosť, pravidelné vzdelávanie a starostlivosť o klienta, tam chýbajú. Novela zákona však tieto neduhy nevyriešila. Treba stanoviť prísnejšie podmienky pri skúškach finančného vzdelávania, mať potrebnú odbornú prax aspoň dva roky a neustále sa vzdelávať. Potom sa trh vyreguluje sám a vytlačí tých, ktorí dané podmienky nesplnia.

Jozef Belko, konateľ Insuria Consulting

Problémom je to, že sa nezamýšľame nad tým, ako sprofesionalizovať tento sektor. Rezort tvrdí, že cez reguláciu provízií zostanú vo finančnom sektore len kvalitní finanční agenti. Nemyslím si však, že toto je tá správna cesta. Skôr by pomohlo sprísňovanie kritérií na výkon tohto povolania, či už by išlo o samostatných finančných agentov, viazaných agentov či podriadených agentov. Sprostredkovatelia sú totiž tí, ktorí klienta v prvom rade vzdelávajú, pomáhajú mu vyhnúť sa potenciálnych životným rizikám, ukazujú mu, ako sa má starať zodpovedne o vlastné peniaze, i svoju budúcnosť. Pokiaľ chce rezort postihnúť tzv. jednorázových agentov v sektore životného poistenia, okrem maximálneho zastropovania provízií by pomohol tlak na neustále osobitné finančné vzdelávanie. 

Michaela Chebeňová, prezidentka Slovenskej asociácie sprostredkovateľov v poisťovníctve

Pozitívne vnímame snahu riešiť problém „prepoisťovania“ klientov v životnom poistení. Aj tu je to však otázka férového nastavenia. Pri neživotnom poistení však nevidíme za našu asociáciu žiadne opodstatnenie obmedzenia odmien. V neživotnom poistení klient pri zmene poistenia – na rozdiel od životného poistenia – nestráca žiadne peniaze. Práve naopak, my finanční agenti, upozorňujeme klientov na zmeny, ktoré sa dejú na finančnom trhu a snažíme sa ich správne v nich zorientovať. Či už sa to týka zmien samotných finančných alebo poistných produktov, alebo noviniek na trhu, ktoré by mohli byť pre nich výhodné. V takomto prípade, najmä pri produktoch neživotného poistenia, je dôležité, že klient dostáva pridanú hodnotu vo forme servisu, nič tým nestráca, len získava.

Roman Gálik, územný riaditeľ Fincentrum Slovensko

Najproblematickejšie podľa nás je, že pôvodný návrh neriešil problém klientov, a to sú samotné poplatky v investičnom alebo kapitálovom životnom poistení, ktoré sa predávali ako forma sporenia. Ministerstvo pôvodný návrh regulácie zobralo z úplne zlého uhla. To znamená, neriešil samotný problém poplatkov a prepoisťovania, ale riešil celý sektor finančného sprostredkovania, kde sa vždy nájdu špekulanti, ktorí využijú akýkoľvek systém provízií. Problémom, na ktorý upozorňujeme dlhodobo v oblasti poisťovníctva je predaj investičného a kapitálového životného poistenia klientovi ako formu sporenia často na krátku dobu, ale po krátkej dobe prepoisťovanie. Toto určite vnímame ako problém, ktorý treba riešiť, ale takou formou, ktorá bude účinná.

Zdroj: opoisteni.sk

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články