Pojištění odpovědnosti ve světle nové judikatury


			Pojištění odpovědnosti ve světle nové judikatury

Pojištění odpovědnosti je (i s ohledem na právní složitost problematiky odpovědnosti za škodu, nově povinnosti nahradit škodu nebo újmu) často předmětem soudních rozhodnutí, neboť sporných otázek otevírá tato problematika mnoho. V loňském roce byla vydána dvě rozhodnutí Nejvyššího soudu, která mohou mít praktické dopady do každodenního fungování tohoto pojištění. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.