Výzva ČNB: Kvůli válce na Ukrajině důsledně implementujte omezující opatření!


			Výzva ČNB: Kvůli válce na Ukrajině důsledně implementujte omezující opatření!

ČNB upozorňuje všechny finanční instituce na zvýšenou potřebu účinného a důsledného naplňování povinností vyplývajících z omezujících opatření (mezinárodních sankcí) platných a účinných v České republice. 

Zejména upozorňujeme na nové sankční předpisy EU vydané v Úředním věstníku EU v souvislosti s eskalací konfliktu na Ukrajině. Tyto předpisy jsou přímo účinné i v ČR, v případě nařízení platí nad zákonem. Pro detailní informace o konkrétních omezujících opatřeních doporučujeme sledovat k tomu určené stránky institucí EU, včetně konkrétního znění jednotlivých právních předpisů v Úředním věstníku EU.

Zároveň odkazujeme na stránky Finančního analytického úřadu, který průběžně reaguje na nová omezující opatření a uvádí detailní informace o konkrétních požadavcích nově vydaných předpisů:

Rozhodujícím zdrojem je však znění závazných unijních předpisů zveřejněných v Úředním věstníku EU.


Mohlo by vás zajímat: Pillow: Vše o 7 novinkách v pojištění osob


ČNB rovněž vyzývá finanční instituce, aby k zajištění důsledné aplikace aktuálních omezujících opatření zvážily účinnost svých systémů na tzv. „sankční screening“ (kontrolu oproti seznamům sankcionovaných subjektů) a nespoléhaly jen doslovně na vydané seznamy. Toto je zejména klíčové s ohledem na možné rozdíly v transkripci, zkracování, používání přezdívek (tzv. "aliasů"), atd., kde je potřeba zajistit, aby skutečně došlo k naplnění sankcí v plném rozsahu vůči všem relevantním subjektům. Vysoká úroveň výše uvedených postupů je zásadní k plnění zákonných povinností, včetně požadavků vyhlášky č. 67/2018 Sb., ve znění pozdějších předpisů.


Mohlo by vás zajímat: Google a Microsoft uklidňují pojišťovny. Nechtějí být konkurence


ČNB zdůrazňuje, že vzhledem k rychlému vývoji aktuální situace dochází k častým změnám v uplatňovaných opatřeních a nové předpisy nabývají účinnosti v krátkém čase. ČNB v této souvislosti očekává, že finanční instituce budou případné změny neustále sledovat, aby skutečně důsledně aplikovaly omezující opatření včasně a v jejich plném rozsahu.

Prohlášení ČNB k tuzemskému bankovnímu sektoru

ČNB v souvislosti se situací ve Sberbank ubezpečuje veřejnost, že se v tomto případě jedná o izolovaný problém způsobený externími, geopolitickými faktory a že český finanční sektor je stabilní, silný a zdravý. Tuzemské banky jsou dlouhodobě vybavené vysokou úrovní kapitálu a likvidity, které je činí velmi odolnými i v současné situaci. Tuzemské banky patří i v rámci Evropské unie stabilně k nejziskovějším, což dále přispívá k jejich dlouhodobé stabilitě.


Mohlo by vás zajímat: Markéta Šichtařová: Státní úředníci a pouštění „daňovou“ žilou


Naše banky se orientují dominantně na financování české ekonomiky, českých firem a občanů České republiky a podléhají dohledu České národní banky. Jejich podnikání v Rusku je velmi zanedbatelné a případné selhání ruských úvěrů a cenných papírů by na jejich finanční situaci nemělo žádný vliv.

Všechny významné subjekty na českém bankovním trhu jsou rovněž součástí renomovaných finančních skupin se sídlem v Evropské unii. Vedle ČNB vykonává nad jejich činností společný dohled také Evropská centrální banka a další dohledové instituce z členských zemí Evropské unie.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články