Role distributorů pojištění v globálním AML systému


			Role distributorů pojištění v globálním AML systému

Evropské směrnice upravující distribuci pojištění1 a oblast AML opatření2 se navzájem doplňují a k pochopení role jednotlivých hráčů v systému prevence praní špinavých peněz je potřeba je vnímat společně. V článku, který vyšel v odborném časopise Pojistný obzor, se dozvíte více.

Reagujete na komentář

 

Alexander Kult, 23. 6. 2020
Drobná právní recenze
Povinnou osobou dle AMLZ nejsou ani doplňkoví zprostředkovatelé, pojišťovna u nich odpovídá za škodu dle § 32 ZDPZ. Makléř není "součástí klientské strany" nevykonává správu majetku, ale zprostředkuje pro klienta pojištění, za což může být odměňován pojišťovnou (zákon o poj. smlouvě výslovně umožňoval, ZDPZ nezakazuje) - srovnání s advokátem není přiléhavé. Pro samostatného zprostředkovatele není obchodním vztahem pojistná smlouva,  ani neformální vztah mezi ním a klientem, ale je založen povinnou písemnou smlouvou dle § 12 odst. 2 ZDPZ, nejsou žádní "nahodilí klienti". I samostatný PZ může dělat identifikaci na základě zmocnění dle § 11 odst. 5 AMLZ, jako např. kurýr.  Spolupráce pojišťovny a makléře v AML není a nemůže být vyloučena. Hlavně se dělá ve veřejném zájmu. U pojištění přes srovnávač lze navíc převzít identifikaci dle § 11 odst. 7 AMLZ přímo od klienta. Nechcete udělat update?

Pozn.: položky označené * jsou povinné.