Stanovisko IE k podávání informací orgánům dohledu


			Stanovisko IE k podávání informací orgánům dohledu

Insurance Europe (IE) zveřejnila společné stanovisko s CFO Forum, což je diskuzní skupina složená z finančních ředitelů hlavních evropských kótovaných i nekótovaných pojišťoven, k návrhům EIOPA na podávání informací orgánům dohledu a zveřejňování informací, a to v rámci konzultací k revizi technické implementace příslušné oblasti souboru opatření k Solventnosti II.

Přidejte na komentář

 

Pozn.: položky označené * jsou povinné.