UK: Zmatky na trhu ohrožují plány na reformy v pojišťovnictví


			UK: Zmatky na trhu ohrožují plány na reformy v pojišťovnictví

Na americkém portálu Insurance Journal byl zveřejněn článek o tom, že s ohledem na problémy zejména na finančních trzích v UK dojde možná k tomu, že se opozdí nebo se nebudou plně realizovat reformy, které pojišťovací průmysl očekával. Jde například o revizi pravidel režimu Solventnost II.

Reformování pravidel EU pro oblast pojišťovnictví by mělo uvolnit miliardy liber kapitálu. Z tohoto důvodu jde o klíčovou část programu britské vlády k podpoře ekonomiky. Ovšem rozruch na trzích rozpoutaný tzv. minirozpočtem může způsobit, že dané ambice budou obtížněji splnitelné.


Mohlo by vás zajímat: Sloupek Kateřiny Lhotské: Rozpočtová rada hrách na stěnu hází


Kombinace rostoucích úrokových sazeb a neklidu vyvolaného závazky v oblasti penzijních fondů, by mohla podkopat úsilí vlády zbavit se (některých) pravidel EU pro režim Solventnost II. Někteří experti vyjádřili názor, že pak by bylo složitější docílit růstové cíle. Jiní odborníci předpokládají, že by přece jen mohlo dojít k malému pokroku, ale celkový rozsah reformy bude prý určitě omezen. Objevily se rovněž názory, že rozruch na trzích oslabí v každém případě cestu ke zmírnění regulace pojišťovnictví.

Nicméně ministerstvo financí UK s reformou Solventnosti II nadále počítá. Vláda je zavázána provést reformy Solventnosti II, aby mohly být použity desítky miliard liber na dlouhodobé investice. Během podzimu byly oznámeny ambiciózní regulatorní reformy s cílem přispět ke splnění růstového cíle ve výši 2,5 %.  Problémem však zůstává, že i kdyby prý přece jen byly reformy provedeny, tak vyšší úrokové sazby by mohly zředit očekávané přínosy. 


Mohlo by vás zajímat: Orgány dohledu a přístupy k řešení mezery v ochraně v případě pandemie


V UK však nejsou všichni odborníci či úřady přívrženci nějaké rozsáhlé reformy SII. Zaznívají i varování, že reforma by mohla zvýšit určitá rizika. Orgán pro obezřetnou regulaci (Prudential Regulation Authority), který zodpovídá za finanční systém, podporuje změny jen části režimu Solventnost II. Ale chce prý pevnější, nikoli mírnější,  pravidla pro  tzv. vyrovnávací úpravu, která podle Insurance Journal má vyrovnávat dlouhodobá aktiva se závazky ve formě příslibů platit penze pojistníkům do doby než zemřou. Právní vymezení daného pojmu a celé příslušné úpravy je uvedeno v čl. 77b směrnice 2009/138/ES Solventnost II.

Na závěr je účelné dodat k tomuto článku stručné vysvětlení. Britská vláda vyvolala na finančních trzích zmatek, když tehdejší ministr financí oznámil dne 23. září 2022 plán snížení daní, který je výhodný především pro bohaté, aniž představil odhad dopadu na státní finance. To mělo nesporně vliv na státní dluhopisy a kurz GBP a vyvolalo to nutnost zásahu centrální banky. Dne 14. října bylo oznámeno částečné zrušení vládních plánů a do funkce byl instalován nový ministr financí. 

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Související články