FBS: Jak financovat řešení problémů pojišťoven?


			FBS: Jak financovat řešení problémů pojišťoven?

Rada pro finanční stabilitu (FSB) je zodpovědná skupině G20 za globální finanční stabilitu a za odpovídající globální regulaci. I když se v sektoru pojišťovnictví doposud věnovala především problematice regulace globálních systémově důležitých pojistitelů a mezinárodně aktivních pojišťovacích a zajišťovacích skupin, tak občas se některé její výstupy týkají celého oboru pojišťovnictví. Jedním z nich je dokument o postupech financování řešení problémů pojišťoven, který byl zveřejněn v lednu.

Ujednání o financování řešení problémů[1] či krize (resolution funding) jsou podle FSB významná z toho důvodu, že usnadňují účinné a včasné provádění opatření přijatých k řešení daných problémů. Orgány příslušné k řešení problémů využívají k financování vedle vnitřních zdrojů pojistitele nebo zdrojů skupiny, k níž náleží, taktéž soukromě financované systémy pro ochranu pojistníků a pojištěných osob nebo samostatné fondy pro řešení problémů.


Mohlo by vás zajímat: Abeceda pojištění majetku s Pillow: Z jako Základ


FSB upozorňuje, že tento její dokument o financování řešení problémů se zaměřuje na ty nástroje likvidity, jež jsou pojistitelům dostupné na obvyklé obchodní bázi, aby mohli řídit své potřeby v oblasti likvidity (např. třístranný repo trh ve Švýcarsku). Dále jsou prezentovány příklady nástrojů krizové pomoci v oblasti likvidity, které by mohly být pojistitelům dostupné (např. úvěrová linka pro pojistitele v potížích je k dispozici prostřednictvím Japonské korporace pro pojištění depozit – Deposit Insurance Corporation of Japan).

Dokument FSB podává taktéž informace o zdrojích pro financování řešení problémů v různých jurisdikcích. Systémy pro ochranu pojistníků a pojištěných osob nemusí být ve většině jurisdikcí použity pouze na kompenzace v případě likvidace pojistitele, nýbrž mohou být rovněž použity pro financování převodů pojistného kmene, nebo run-offs[2], což jsou obvyklé postupy při řešení problémů.


Mohlo by vás zajímat: Ředitelství silnic a dálnic: Doprava v Česku narostla o 10 procent!


V některých jiných jurisdikcích existují samostatné fondy pro řešení problémů a jsou financovány na ex-post bázi. Bere se totiž v úvahu, že ex-ante financování by mohlo pro pojišťovnictví znamenat významné alternativní náklady. Některé jurisdikce však disponují jak systémy na ochranu pojistníků a pojištěných osob, tak samostatnými fondy.

Pokud se řeší problémy pojistitele, který je členem zmíněno ochranného systému, tak zdroje tohoto systému musí být využity jako první, to značí před zapojením fondu na ochranu pojistníků a pojištěných osob. V dokumentu jsou též rozebrány zdroje dočasného financování fondů pro řešení problémů. Závěrečná část dokumentu popisuje existující mechanismy pro obnovení fondů použitých pro řešení problémů. FSB také informuje, že tvůrci politik a orgány pro řešení problémů mohou její dokument použít jako referenční pro přípravu jejich vlastních modelů financování řešení problémů.


Mohlo by vás zajímat: Abeceda pojištění majetku s Pillow: P jako Povodeň


Z výše uvedené charakteristiky dokumentu FSB plyne, že nejde o přímou regulaci, ale o doporučení, jak koncipovat financování řešení problémů napříč světem. Zainteresovaným osobám lze doporučit prostudování celého dokumentu. https:// www.fsb.org/wp-content/uploads/P100122-1.pdf


[1] V EU se překládá např. „solution mechanism“ jako „mechanismus řešení problémů“, nebo také „mechanismus řešení krizí“. Viz https:// www.consilium.europa.eu/en/infographics/infographics-srm/
[2] Např. GDV vysvětluje run-off takto: Pojišťovna v tzv. run-off je podle GDV společnost, která již neuzavírá nové pojistné smlouvy. Existující pojistný kmen je spravován, jak je smluvně dohodnuto, až do konce pojistné doby jednotlivých pojistných smluv. Protože žádné nové pojistné smlouvy nepřibývají, pojistný kmen se stále více zužuje až nakonec doběhne, resp. zůstane prázdný. Run-off nemusí být vázán kompletně na celou společnost, nýbrž se může týkat jen jejích dílčích pojistných kmenů. V podnikatelské praxi mohou být dílčí pojistné kmeny ve vlastních společnostech sloučeny, nebo mohou být převedeny na jiné podniky.

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

Související články