Atradius zjednodušil organizační strukturu


			Atradius zjednodušil organizační strukturu

Dvě velké společnosti specializující se na pojištění pohledávek se dohodly na spojení, díky kterému zjednoduší svou organizační strukturu. Atradius se tak k 30. prosinci roku 2016 mění na Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.

Vedení společnosti Atradius N. V. rozhodlo sloučit k 30. prosinci 2016 dva evropské poskytovatele pojištění pohledávek Atradius Credit Insurance N.V. (Nizozemí) a Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución S.A. (Španělsko) a nadále vystupovat jako jediný subjekt. Nástupnickou společností bude Compañía Española de Seguros y Reaseguros de Crédito y Caución S.A., která k datu fúze ponese nový název Atradius Crédito y Caución S.A. de Seguros y Reaseguros.

Atradius dříve

Struktura do 31.12.2016

Účelem nové organizační struktury je zejména snížení administrativní zátěže spojené s existencí dvou oddělených společností podléhajících dvěma různým evropským regulátorům za současného zachování dosavadních osvědčených postupů a zavedené značky. Atradius doufá, že tato změna umožní zefektivnit produktovou nabídku i zákaznický servis na globálním trhu pojištění pohledávek a záruk. Tímto krokem není nijak dotčena společnost Atradius N.V., holdingová společnost celosvětově zastřešující pojištění pohledávek a záruk, zajištění, vymáhání pohledávek i službu poskytování kreditních informací, sídlící v Nizozemí. 

Organizační struktura obchodních operací Atradius

Nová organizační struktura

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články