Allianz 2017: Výsledky umožňují zvýšit dividendu o 5 %


			Allianz 2017: Výsledky umožňují zvýšit dividendu o 5 %

Ekonomické výsledky pojišťovacího koncernu Allianz v roce 2017 odpovídají očekáváním analytiků. Přes citelné škody způsobené přírodními katastrofami zvýšil koncern obrat a udržel vysoký zisk, což umožňuje vyplatit akcionářům vyšší dividendy. Z únorové zprávy Allianz uvádíme přehled hlavních ekonomických výsledků a jejich hodnocení provedené samotnou pojišťovnou.

Hlavní výsledky Allianz v roce 2017:

  • celkový obrat, měřený hrubým předepsaným pojistným, se zvýšil o 3 % na 126,1 mld. EUR,
  • provozní výsledek (zisk) vzrostl o 0,4 % na 11,1 mld. EUR,
  • roční přebytek připadající na akcionáře se snížil o 2,3 % na 6,8 mld. EUR,
  • prodej OLB (Oldenburgische Landesbank), daňové změny v USA, kurzové změny a přírodní katastrofy měly jednorázový efekt na výsledky ve čtvrtém čtvrtletí,
  • čistý příliv finančních prostředků třetích osob dosáhl v roce 2017 rekordní výše okolo 150 mld. EUR; majetek spravovaný pro třetí osoby se zvýšil na 1448 mld. EUR,
  • kapitálová kvóta podle pravidel Solventnost II činila ke konci roku 2017 téměř 229 % ve srovnání s 218 % ke konci roku 2016,
  • představenstvo navrhuje zvýšení dividendy o 5,3 % na 8 EUR na akcii; v předchozím roce činila dividenda 7,60 EUR na akcii,
  • výsledky roku 2017 ukazují, že Allianz je schopna dodržet cíle stanovené na tři roky v rámci tzv. agendy obnovy („Renewal Agenda“),
  • celkový obrat ve 4. čtvrtletí 2017 vzrostl o 5,6 % na 31,7 mld. EUR, ale provozní výsledek za stejné období poklesl o 8 % na 2,8 mld. EUR.

Hodnocení výsledků 2017 ze strany Allianz

Předseda představenstva Allianz SE Oliver Bäte zdůraznil, že skupina splnila v roce 2017 své cíle, upevnila svoji mimořádně velkou kapitálovou sílu a vrátila 3 mld. EUR akcionářům prostřednictvím zpětného odkupu akcií. Za těmito výsledky stojí podle Bäte ve značné míře impozantní úsilí zaměstnanců Allianz. Přínosem bylo i naplňování cílů stanovených v „Renewal Agenda.


Mohlo by vás zajímat:Brexit může ohrozit pojišťovnictví na Gibraltaru


Allianz uskutečnila v minulém roce také některé důležité strategické kroky. Bäte zmínil například pojišťovací společný podnik s pojišťovnou LV ve Spojeném království a pokračující expanzi Allianz na rychle rostoucí pojistných trzích, zejména v Africe. Skupina zvýšila svoji účast v pojišťovně Euler Hermes na více než 90 %, a tím posílila svoji angažovanost v majetkovém a odpovědnostním pojištění.

Určité jednorázové účinky zatížily výsledek ve čtvrtém čtvrtletí 2017, ačkoli obchod se podle Bäte vyvíjel velmi dobře. Celkový obrat vzrostl ve srovnání se stejným obdobím předchozího roku o 5,6 % na 31,7 mld. EUR (4. čtvrtletí 2016 cca 30 mld. EUR), na čemž se významně podílelo především zlepšení v oblasti životního a zdravotního pojištění. Provozní zisk se ve čtvrtém čtvrtletí 2017 snížil na 2,8 mld. EUR. Důvodem byla vyšší pojistná plnění z titulu přírodních katastrof a jiných událostí ovlivněných špatným počasím, stejně jako nižší výnos z investic.


Mohlo by vás zajímat: Na trhu je nová zajišťovna. Představujeme Langhorne Re


Čtvrtletní přebytek připadající na akcionáře poklesl na 1,4 mld. EUR (1,8 mld. EUR v roce 2016). Projevily se zde jednorázové efekty vyplývající z daňových změn v USA a prodej banky OLB, který byl ztrátový ve výši 210 mil. EUR. Jiné ekonomické výsledky byly naproti tomu v zásadě dobré. Bäte vyzvedl například rychlejší růst nové produkce, zlepšení škodní kvóty v majetkovém (škodovém) a úrazovém pojištění a nejlepší provozní výsledek za poslední čtyři roky ve správě aktiv.

Bäte věnoval pozornost i problematice pojištění pro případ přírodních katastrof. Podle jeho názoru hurikány, vichřice a lesní požáry citelně dolehly na pojistitele a učinily rok 2017 pro pojistitele, pokud jde o přírodní katastrofy, nejdražším rokem v historii. Allianz se orientovala na okamžitou pomoc klientům, což Bäte považuje za klíčový úkol každého pojistitele. Allianz vyplatila v roce 2017 klientům pojistná plnění z pojištění pro případ přírodních katastrof ve výši kolem 1,1 mld. EUR.

Výsledky dosažené v roce 2017 umožňují stanovit vysoké cíle pro rok 2018. Skupina Allianz chce dosáhnout provozní výsledek ve výši zhruba 11,1 mld. EUR (plus/mínus 500 mil. EUR).    

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články