Budoucnost pojišťovnictví podle Karla Veselého z Deloitte


			Budoucnost pojišťovnictví podle Karla Veselého z Deloitte
16.6.2016 Pojistný trh

Na konferenci FPG MoneyExpo vystoupil jako řečník Karel Veselý, ředitel auditorské společnosti Deloitte se svou představou budoucnosti bankovních a pojistných služeb v následujících letech. Technologie, které přichází a internet věcí brzy změní náš pohled na svět.

SCÉNÁŘ 1: Pojištění na míru klienta v reálném čase

Výraz pojištění na míru je, úzce propojen se zařízeními nazývanými wearables. Ta jsou stále více využívána pro sběr nejrůznějších data o uživateli, která se dají dále využít jak jím samotným, tak například i pojišťovnou.

„Wearables zařízení nebo chytrá domácnost, nefungují jen jako samostatná zařízení, která mají svůj vlastní život, nýbrž mohou být propojena a centrálně sbírají data. Tato data jsou zajímavá pro uživatele, ale stejně tak jsou to data zajímavá pro pojišťovny,“ vysvětluje Karel VeselýNasbíraná data z chytré elektroniky, pak budou pojišťovnám sloužit k přizpůsobení pojištění v reálném čase.

Dnes se stále stanovují pevné ceny pojištění. Na začátku proběhne vyhodnocení klienta - zjistí se o něm veškeré potřebné informace, vyhodnotí se jeho rizikové faktory, následně je použit nějaký existující model, který předpoví, jaká bude pravděpodobnost škody. Na základě toho se stanoví cena, která je pak stálá po celou dobu smlouvy a tudíž se nepřizpůsobuje se měnící se rizikovosti klienta.

Úprava tohoto dosud neměnného modelu je dobře pozorovatelná v rámci pojištění motorových vozidel. Například v Itálii, jezdí až polovina nových automobilů se zabudovanou telematikou, díky které má řidič výhodnější pojistnou smlouvu.

V ostatních zemích EU a hlavně v ČR je tempo nástupu personalizace pojištění pomocí telematiky velmi pozvolné. Hlavní důvodem je zatím cena. Zařízení se musí koupit a namontovat, což je komplikace. Druhý důvod představuje objem ušetřených financí. Málokterému klientovi se to zatím vyplatí. Změna nastane až ve chvíli, kdy budou zařízení už automobilkou instalována rovnou do palubní desky vozu, které je rovněž zatím pozvolné.

Dopady

Širší zavedení nových technologií dlouhodobě přinese spravedlivější ceny, ale i potencionální nedostupnost pojištění pro vysoce rizikové klienty. „Rizikoví klienti se ze začátku budou držet ještě pevných cen, které budou nějakou dobu přežívat, ale později mohou zjistit, že se pro ně stává pojištění velmi drahé, při jejich profilu chování,“ konstatuje Veselý.

Pro pojišťovny bude klíčové získávat a vlastnit co největší objem dat ze všech dostupných zařízení a umět je správně analyzovat. Je jasné, že počáteční investice nebudou malé. Jejich návratnost bude pomalá, ale první vlastníci těchto systémů, budou mít velký konkurenční výhodu.

 

SCÉNÁŘ 2: Aktivní řízení rizik klienta

Dnes se oceňuje riziko klienta při vstupu do pojištění a následná interaktivita mezi pojišťovnou a klientem, je minimální. Nové technologie a výměna informací, pojišťovnám umožní být mnohem častěji v kontaktu s klientem, díky čemuž bude možné měnit cenu pojištění, ale, a co je zajímavější, rizika klienta řídit.

Pojištění se tedy stane pouhým doplňkem v aktivním řízení rizik klienta. „My doufáme, že ho tím budeme motivovat k lepšímu životnímu stylu, zájmu o zabezpečenou domácnost, nebo ke správnému řízení automobilu. Na zbylá rizika se pojistí,“ říká Veselý.

Pojišťovna může nabízet produkt, zaměřený primárně na zdravý životní styl. Bude sledovat, jaký má klient tep, kolik udělá korků, co jí, jestli kouří a bude to zahrnovat do výše pojistného.

SCÉNÁŘ 3: Vzestup multi-line pojistek

Zprostředkovatelé i samotné pojišťovny vědí, že u spousty pojištění, jako je povinné ručení, se vyplácí malá marže. Snaží se tedy k základnímu pojištění nabalit i něco navíc. Doplňkové pojištění, pojištění domácnosti, kde je marže vyšší.

„Nové technologie umožňují mnohem víc a dá se očekávat, silně přispěje i nastupující sdílená ekonomika, přestože je to pro mě nepochopitelné, lidé nechtějí věci vlastnit, ale pouze užívat.“ Použití tedy začíná být důležitější, než vlastnictví a proto se trh musí orientovat hlavně na pojištění rizika používání, než samotné věci. „Očekávám, že do určité míry se pojištění posune od používání věcí, k pojištění lidí,“ pokračuje Veselý. Příklad vystihuje balíček jedné nejmenované americké pojišťovny. Ten pokrývá všechna možná rizika od vlastnictví farmy, strojů, zvířat, až po produkci, což se velmi blízce podobá již multi-line pojistce.

Tyto koncepty jsou dělané přímo na míru, umožňují jiný kontakt s klientem a pojišťovny se tak vyhnou komunizaci.

SCÉNÁŘ 4: Pojistný trh ovládnou velké pojišťovny

„Jedna z předpovědí říká, že pojistný trh ovládnou velké pojišťovny. Trh bude konsolidovaný a zejména v oblastech, kde jsou nízké marže,“ varuje Veselý. „Díky srovnávačům a regulaci, dochází postupně k homogenizaci produktů, což může vést k tomu, že všechny produkty budou velmi podobné a bude zde jediný parametr – cena.“ Cena se pak bude odvíjet od pružnosti a efektivnosti výkonu pojišťovny.

Z pohledu České republiky, je náš trh konsolidovaný už dost, i když si to neuvědomujeme. Podívejme se na velké finanční skupiny na finančním trhu. Jsou tu dvě skupiny – Generali a VIG, které ovlivňují již 2/3 z celého trhu. Z tohoto pohledu by to pro nás tedy nemusela být převratná změna. Co je ale důležitější. – Vyvstává tu otázka, zda konsolidace bude lokální, nebo globální v rámci států, či celé Evropy.

SCÉNÁŘ 5: Přesun zájmu ke specializovanému pojištění

Některé pojišťovny se s konkurencí mohou vyrovnávat i specializací na klienty nezajímavými pro velké hráče. Mohou se přesunout ke složitějším produktům, kde je potřeba expertní znalosti.

„Jednou z možností je sdružit skupinu zákazníků se specifickou potřebou pojištění a pak oslovit pojišťovnu a nechat pro ně udělat pojištění. Výhoda spočívá v tom, že klienti s takto specifickými požadavky, by za normálních okolností nebyli vůbec pojistitelní, nebo za velmi vysokou cenu,“ komentuje Veselý.

Závěrem 

„Pojišťovnictví v příštích letech projde výraznou změnou, já však věřím, že tu stále bude a bude důležitou součástí ekonomiky. Stejně jako projde změnou finanční poradenství. Bude jiné, však nezastupitelné,“ zakončil svou přednášku Karel Veselý. 

Zdroj: Deloitte

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články