ČAP a ČNB o zamítnuté novele zákona o pojišťovnictví.


			ČAP a ČNB o zamítnuté novele zákona o pojišťovnictví.
27.11.2015 Pojistný trh

Pátek třináctého českého pojišťovnictví. Tak byl označen den, kdy poslanci zamítli návrh zákona o pojišťovnictví po mnohaměsíčních peripetiích, zmatených pozměňovacích návrzích a několika ostrých politických střetech. Jak vidí výsledek zástupci České národní banky a České asociace pojišťoven?

Česká národní banka dlouhodobě podporovala návrh na regulaci provizí u produktu životního pojištění a v otevřeném dopise dokonce Viceguvernér ČNB Mojmír Hampl podpořil první pozměňovací návrh poslance Ladislava Šincla. ČNB se již sama delší dobu snaží o regulaci v této oblasti, ale zatím marně. V zákoně č. 277/2009 sb. o pojišťovnictví pak jistě viděla alespoň malou jiskřičku naděje k posunu. Postoj ČNB k zamítnutí novely regulující provize a zároveň implementující Solvency 2 komentoval Marek Zeman, ředitel oboru komunikace.

Poslanecká sněmovna vyslovila v rámci 3. čtení nesouhlas s novelou zákona o pojišťovnictví jako celku, z čehož vyplývají důsledky, které lze v mnoha ohledech považovat za problematické. Novela zákona reagovala na požadavek implementovat do českého právního řádu směrnici Solventnost II, jejíž transpoziční lhůta uběhla již 31. března 2015 a plné účinnosti měla nabýt od 1. ledna 2016. Je patrné, že nový regulatorní režim Solventnost II pro pojišťovny v ČR nenabude v daném termínu plné účinnosti, a to se všemi případnými sankcemi pro Českou republiku pro porušení povinnosti řádně a včas transponovat požadavky evropských směrnic. Dopady související s neschválením novely zákona na tuzemské pojišťovny a výkon dohledu jsou momentálně v ČNB detailně analyzovány a budou diskutovány se zástupci pojistného trhu. Nicméně platí, že do okamžiku transpozice směrnice Solventnost II se pojišťovny budou řídit podle stávajícího znění zákona o pojišťovnictví, tzn. požadavky režimu Solventnost I,“ zakončil Marek Zeman.

Česká asociace pojišťoven se na vývoji celé novely zákona také úzce podílela a její bývalý výkonný ředitel Tomáš Síkora seděl téměř na všech jednáních, která se novely týkala. ČAP všechny aspekty novely diskutovala jak s poslanci, tak s legislativci a jako zástupce pojišťoven měla na novele velký zájem. Na postoj ČAP po pátku třináctého jsme se zeptali nového výkonného ředitele Jana Matouška. „Cílem navrhované úpravy vycházející z textu Ministerstva financí a upravené dle připomínek ČNB, kterou předložil jako pozměňovací návrh poslanec Votava, bylo posílit motivaci zprostředkovatelů k dlouhodobé péči o klienty s životním pojištěním a omezení nekalých praktik zprostředkovatelů, kteří často nutí klienty ke zbytečnému a nevýhodnému ukončování těchto smluv a uzavírání nových. Je škoda, že tato možnost prozatím nebyla využita. Následky překvapivého zamítnuti celého zákona o pojišťovnictví, který zavádí do českého práva směrnici Solvency II, nyní podrobujeme analýze. Pravidla, podle kterých se budou pojišťovny řídit od 1. 1. 2016, kdy měl být zákon účinný, do doby, než bude znovu předložen a přijat, budeme diskutovat s naším dohledovým orgánem, tedy ČNB. Nepřijetí zákona každopádně nemá žádné dopady na poskytování služeb klientům pojišťoven.

Je tedy jisté, že Solvency 2 přijít musí. Dříve nebo později, ovšem velké mezinárodní pojišťovny budou mít problémy s nutností řídit některé procesy dvojím způsobem. Podle Solvency 1 a 2. Jak jste prožívali rozhodnutní poslanců vy?

Zdroj: oPojištění.cz

Sledujte nás

Facebook Twitter LinkedIn

Komentáře

Přidat komentář

Nejsou žádné komentáře.

RSS

Související články